- Zainteresowanie rządowym programem „Mieszkanie dla młodych" rosło w 2015 roku z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie kwota wypłaconego dofinansowania wkładu własnego wyniosła 520,7 mln zł - poinformowała Anna Czyż, rzecznik prasowy BGK.

Tym samym limit, który został określony przez ustawodawcę na 2015 r., został wykorzystany w 85 proc. Banki kredytujące zawarły 27305 umów kredytowych o łącznej wartości blisko 4,9 mld zł.

- Jest to wynik trzykrotnie wyższy od osiągniętego w 2014 r., gdzie w ciągu roku podpisano 9 141 umów. Kwota przyznanego dofinansowania na lata 2015 - 2018 to 782,74 mln zł - podaje BGK.

Pomogła nowela

We wrześniu 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych", dopuszczające między innymi zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

Na zmianach skorzystały przede wszystkim rodziny wielodzietne, dla których dopłatę zwiększono z 15 do 20 i 30 proc. ceny zakupu mieszkania. W przypadku rodzin z trojgiem i więcej dzieci zwiększyła się również powierzchnia mieszkania wliczana do dopłaty z 50 do 65 mkw. Dodatkowo w tym przypadku zniesiony został maksymalny dopuszczalny wiek, podobnie jak wymóg nie posiadania wcześniej własnego mieszkania.

Z pomocy państwa skorzystały w dużej mierze osoby wychowujące dzieci: najwięcej, bo 23,6 proc. przyznanego w 2015 r. dofinansowania trafiło do małżeństw posiadających jedno dziecko, 8,8 proc. - do rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, a z dwojgiem - 7,51 proc. - podaje biuro prasowe BGK. - Ponadto, w ubiegłym roku wypłacono dodatkowe dofinansowanie na spłatę części kredytu dla 29 rodzin, które były już objęte programem „Mieszkanie dla młodych", a którym urodziło się trzecie lub kolejne dziecko.

- Nowelizacja ustawy określającej zasady funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych" wpłynęła na wzrost zainteresowaniem programem. Szczególnie czwarty kwartał był rekordowy, nie tylko pod względem złożonych wniosków, ale również kwoty przyznanego wsparcia i zainteresowania środkami z limitu na 2016 r., który wynosi 730 mln zł - mówi Katarzyna Fortuna, naczelnik Wydziału Obsługi Programów Mieszkaniowych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głównie na 53 mkw., głównie na Mazowszu

BGK podaje, że 96 proc. wniosków dotyczyło dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania, pozostałe 4 proc. - domu jednorodzinnego. Średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wyniosła 53,28 mkw., a domu jednorodzinnego 85,52 mkw.

- Ostatnie cztery miesiące 2015 r. dawały możliwość zakupu mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Osoby, które z tego skorzystały, zagospodarowały wysokość dofinansowania o łącznej wartości 227,60 mln zł z datą wypłaty na lata 2015 - 2016. Natomiast odnosząc się do 12 miesięcy 2015 r. - rynek pierwotny w całym tym okresie wykorzystał 555,20 mln zł kwoty przyznanego dofinansowania do wypłaty w latach 2015 - 2018 - podaje Anna Czyż.

W 2015 roku najwięcej umów z bankami kredytującymi podpisali mieszkańcy Mazowsza (4762), Wielkopolski (3782) oraz Pomorza (3446). Najmniej umów dotyczących zakupu mieszkań ze wsparciem państwa podpisano w województwach opolskim (228) i świętokrzyskim (341).