Kontrolowana przez OFE spółka w ramach strategii na lata 2021-2025 planuje mocno zwiększyć skalę działalności na rynku mieszkaniowym i praktycznie wyjść z rynku nieruchomości komercyjnych. W ciągu pięciu lat deweloper chce zwiększać sprzedaż o 18 proc. średniorocznie, by w 2025 r. osiągnąć pułap 3,1 tys. mieszkań. W 2020 r. firma sprzedała 1,36 tys. lokali, najmniej od lat. W tym roku sprzedaż ma wynieść 1,75-1,85 tys. mieszkań.

Develia jest zainteresowana rynkiem PRS, celuje w dostarczanie 300-400 lokali rocznie klientom instytucjonalnym, rozważa też stworzenie własnej platformy zarządzania najmem. Pierwsza transakcja spodziewana jest w tym roku.

Jeśli to nie wystarczy, by zbudować skalę, rozważana jest ekspansja do nowych aglomeracji i wejście do segmentu premium.

Firma będzie dalej wyprzedawać nieruchomości komercyjne, a zyski reinwestować w mieszkaniówkę. Na przełomie tego i przyszłego roku Develia spodziewa się spieniężyć biurowiec Wola Retro w Warszawie i będzie szykować do zbycia ikoniczny wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu. Planowane jest także pozyskanie partnera branżowego do projektu magazynowego na niewykorzystanych od lat gruntach w Malinie.

Strategia mówi o wypracowaniu potencjału dywidendowego przekraczającego 650 mln zł w latach 2021-2025 – to w sumie 1,45 zł na akcję. W latach 2016-2020 spółka wypłaciła łącznie 0,86 zł na papier. Potrzeby inwestycyjne to 350 mln zł rocznie na grunty i ewentualne przejęcia. Bank ziemi ma liczyć 10 tys. lokali.

-Wierzymy w długoterminowy wzrost szeroko pojętego rynku mieszkaniowego, dlatego chcemy skupić większość zasobów spółki na dynamicznym rozwoju tego segmentu. Stawiamy sobie za cel osiągnięcie rocznej sprzedaży na poziomie 3,1 tys. lokali w 2025 r. Zrealizujemy go przez rozbudowę i uatrakcyjnienie oferty. Ponadto zamierzamy wejść na rynek PRS. Rozważamy rozwój tego segmentu działalności w oparciu o partnerstwo z jednym z wybranych graczy strategicznych - skomentował Andrzej Oślizło, prezes Develii. Podkreślił, że katalizatorem rynku mieszkaniowego są: przewaga popytu nad podażą, polityka niskich stóp procentowych, która pozytywnie wspiera ceny mieszkań i zdolność kredytową, a także transfer kapitału z lokat do sektora nieruchomości.