Wyłącznie w biurze pracuje już ponad połowa Polaków. To więcej niż w maju – wynika z III edycji badania firmy analityczno-badawczej Zymetria przeprowadzonego na zlecenie spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Zebrano odpowiedzi 2 tys. pracowników biurowych z dużych miast w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Wyniki „Nieruchomości" publikują pierwsze.

Niezmienny pozostaje preferowany model pracy hybrydowej. Polscy pracownicy wciąż najchętniej przychodziliby do biura przynajmniej trzy–cztery razy w tygodniu. Polska okazała się najmniej elastyczna pod względem uzgadniania z pracownikiem dni pracy w domu i w biurze. Ok. 43 proc. badanych wskazało, że są one narzucone odgórnie.

Model idealny

Z badania wynika, że tylko w biurze pracuje dziś 58 proc. Polaków. (W maju – 52 proc.). Co drugi respondent pytany o idealny model pracy wskazał pracę w biurze przynajmniej przez większość tygodnia. Home office preferuje 16 proc.

– Przez ostatnie 11 miesięcy regularnie badaliśmy podejście pracowników do pracy w biurze i do pracy wykonywanej z domu – komentuje Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Pewne trendy bardzo wyraźnie się zmieniają, a niektóre na dobre wpisały się w polski krajobraz biurowy. Od naszego wiosennego badania wzrosła liczba osób pracujących wyłącznie w biurze, ale niezmiennie najbardziej preferowany jest hybrydowy model pracy, gdzie do biura przychodzi się trzy–cztery razy w tygodniu.

Arkadiusz Rudzki zaznacza, że praca hybrydowa wymaga elastyczności od strony zarządzania zespołami. – Pracownicy oczekują pewnego kompromisu przy ustalaniu dni pracy w domu i w biurze, tymczasem pracodawcy mogą nie zawsze dawać im wystarczająco dużo swobody – mówi. – Polska pod tym względem jest najbardziej rygorystyczna. Tylko 19 proc. polskich pracowników (średnia dla regionu: 27 proc.) przyznało, że ma całkowitą swobodę w zarządzaniu pracą w domu i w biurze. Podejście wynika z kultury organizacyjnej w naszym regionie.

Wiceprezes zastrzega, że poza oczekiwaniami pracowników ważne jest także zachowanie „skuteczności operacyjnej biznesu". – Poszukiwanie optymalnego rozwiązania to jedno z największych wyzwań stojących przed pracodawcami, tym bardziej że praca w tym modelu zostanie z nami na dłużej – podkreśla Rudzki.

Według ponad połowy respondentów w regionie CEE praca z domu najlepiej wpływa na zachowanie tzw. work-life balance. To dość istotna zmiana w porównaniu z wynikami pierwszego badania, kiedy to niemal 50 proc. osób we wszystkich krajach przyznało, że oddzielenie czasu pracy od czasu wolnego to największe wyzwanie związane z pracą zdalną. Dziś w home office Polacy doceniają m.in. oszczędność czasu potrzebnego na dojazdy do pracy.

Zachować równowagę

Karolina Radziszewska, wiceprezes wykonawcza ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska w regionie CEE, komentuje, że pracodawcy muszą zapewnić w biurach rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą „integrację" sprawach osobistych z zawodowymi. – Sprawdzą się usługi pomagające zaoszczędzić czas – m.in. konsjerż, przedszkola na parterach czy biura w łatwo dostępnej części miasta – wskazuje.

Pracownicy biurowi we wszystkich krajach CEE zwracają uwagę na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. Widzą konieczność zadbania o nie przez firmy. Spośród wszystkich badanych polscy i rumuńscy respondenci najczęściej wskazują możliwość wzięcia płatnego urlopu w razie wypalenia zawodowego. To najbardziej preferowane wsparcie. Dla Polaków ważne jest też zapewnienie bezpłatnych, indywidualnych spotkań z psychologiem (45 proc.).

– Pandemia otworzyła nas na rozmowę o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Z naszych badań wynika, że 75 proc. polskich pracowników biurowych uważa, że pracodawca powinien zagwarantować im wsparcie w tym zakresie – wskazuje Karolina Radziszewska. – Prawie 50 proc. popiera płatne wolne z powodu wypalenia zawodowego. Programy well-beingowe są przyszłością w odpowiednim zarządzaniu talentami.

To Polacy najczęściej spośród innych krajów wskazywali niekorzystny wpływ home office na relacje społeczne (45 proc. ankietowanych dostrzega negatywne skutki). Według polskich pracowników, na pracy zdalnej cierpi też integracja nowych pracowników (45 proc.) oraz praca zespołowa (38 proc.).

– Zmiana modelu pracy i pozostawanie dłuższy czas w domowym biurze wpływają m.in. na samopoczucie pracowników. Polskim pracownikom biurowym pracującym głównie w domu najbardziej doskwiera samotność, czują dyskomfort, frustrację. Nie dziwi więc, że zdecydowana większość osób chciałaby, aby firma dawała pracownikom wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego – mówi Małgorzata Głos, partnerka w firmie Zymetria.

Co czwarty pracownik w regionie CEE ma obawy związane ze złapaniem wirusa w biurze. Mówi o tym niemal 30 proc. Polaków. Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa potwierdzonych certyfikatami (m.in. WELL Health-Safety Rating) może mieć istotny wpływ na decyzję o pracy w biurze. Zarówno w całym regionie CEE, jak i w Polsce, nie bez znaczenia jest dostęp do darmowych posiłków (27 proc.) czy dobrze wyposażona kuchnia (24 proc.). - to najczęściej wymieniane rozwiązania, które mogą zachęcić do wizyty w biurze częściej niż trzy razy w tygodniu.