Od października zaczynam wynajmować mieszkanie studentom. Chcę rozliczać się ryczałtem. Czy mogę sam składać zeznania i płacić podatek, jeśli moja żona jest współwłaścicielką lokalu – pyta czytelnik.

Tak. Właściciel mieszkania rozlicza najem na tzw. zasadach ogólnych określonych w ustawie o PIT, według stawek 18 i 32 proc., chyba że wybierze rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas może płacić 8,5 proc. od uzyskanych przychodów.

Na wybór ryczałtu ma czas do 20 stycznia roku podatkowego, lub - jeżeli rozpoczyna najem w trakcie roku – nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z najmu (do końca roku, jeśli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu). W przypadku gdy czytelnik osiągnie pierwszy przychód w październiku, to może wybrać ryczałt do 20 listopada.

Jeśli mieszkanie należy do wspólnego majątku małżonków, to każdy z nich powinien rozliczać uzyskane przychody odrębnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku, np. po połowie. Jednak jeśli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to zyski z najmu mogą być opodatkowane przez jednego z nich. Warunkiem jest złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego.

Składa się je do dnia 20 stycznia, albo – jeśli ktoś zaczyna osiągać przychodu w trakcie roku - w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt.

Wybrany sposób opodatkowania - w całości przez jednego z małżonków - obowiązuje przez cały rok podatkowy. Wyjątki dotyczą jedynie sytuacji, gdy w wyniku orzeczenia rozwodu lub separacji lokal przypadł temu z małżonków, który nie dokonywał wpłat ryczałtu. Oznacza to, że inne sytuacje, w tym sądowe orzeczenie o rozdzielności majątkowej, nie mają wpływu na sposób rozliczenia.

Co ważne, od 1 stycznia 2015 r. wybór rozliczenia przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że do 20 stycznia roku podatkowego pisemnie zrezygnują z tego rozwiązania.