W I półroczu Murapol, notowany na Catalyst największy deweloper mieszkaniowy, kupił grunty za 100 mln zł. Zamierza na nich zbudować około 4 tys. lokali. W tym czasie firma sprzedała 1,61 tys. mieszkań, ambicją jest znalezienie nabywców na 4 tys. lokali. W I półroczu klienci odebrali klucze do 700 lokali, co stanowi 1/3 planu na cały rok.

W I połowie 2017 r. deweloper miał 37,2 mln zł zysku netto pro forma przy 190,6 mln zł przychodów. Spółka działa jako podmiot inwestycyjny i w takim standardzie rachunkowości raportuje wyniki finansowe. Jednak z myślą o obligatariuszach Murapol publikuje od niedawna wyniki pro forma – porównywalne z danymi klasycznych deweloperów.

Przychody grupy pro forma wyniosły w I półroczu 190,6 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 49,2 mln zł.

-W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. skala naszej działalności znacznie się poszerzyła – mówi cytowany w komunikacie Michał Sapota, prezes Murapolu. - Przez nabycie pakietu kontrolnego giełdowego Awbudu uzupełniliśmy działalność w sektorze mieszkaniowym o projekty z zakresu budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki. Z kolei zakup pakietu Skarbiec Holding to decyzja inwestycyjna otwierająca przed nami zupełnie nowy segment działalności – dodaje.

„Standardowo" Murapol w I połowie br. miał według wstępnych danych 125,8 mln zł przychodów oraz 98 mln zł zysku operacyjnego i 92,2 mln zł zysku netto. Sprawozdanie półroczne w ukaże się 29 września.