Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych od 2023 r.

Z 1950 zł do 2400 zł ma wzrosnąć dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Publikacja: 07.12.2022 03:00

Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych od 2023 r.

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który we wtorek przyjął rząd.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 26a ust. 1 ustawy (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 573 ze zm.) dofinansowanie wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 1950 zł miesięcznie, z umiarkowanym 1200 zł, a z lekkim 450 zł.

Od 2023 r., za sprawą nowych przepisów, kwoty te się zmienią. I tak, osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności dopłata wzrośnie o 450 zł i wyniesie 2400 zł.

Dla osób zakwalifikowanych do umiarkowanego stopnia podwyżka wyniesie 150 zł – do kwoty 1350 zł.

Najniższy, bo tylko o 50 zł, będzie wzrost wsparcia na pracownika z lekką niepełnosprawnością, na którego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie przekazywał 500 zł.

Nowe kwoty mają być stosowane po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika za okres od stycznia 2023 r.

Projekt ma też urealnić wielkość dotacji przekazywanej z budżetu państwa na wykonywanie zadań powierzonych PFRON.

Czytaj więcej

Ważne zmiany dla niepełnosprawnych

O zmianę apelowali od jakiegoś czasu partnerzy społeczni. W Radzie Dialogu Społecznego podjęli nawet w tej sprawie uchwałę, która stała się bodźcem do działań rządu. Miała ona wymusić wprowadzenie w drodze ustawowej stałego mechanizmu gwarantującego adekwatny poziom finansowania wykonywanych przez PFRON zadań związanych ze wspieraniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

W tym celu partnerzy postulowali nowelizację art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym przepisem PFRON otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 26a (tj. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) – w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na jego realizację na dany rok. Oznacza to, że przewidziana została jedynie górna granica wysokości dotacji.

Partnerzy społeczni chcieli, aby dotacja została określona w wysokości co najmniej 30 proc. kosztów tego zadania. Jak podkreślali, jest to szczególnie istotne z powodu niekorzystnych trendów na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, wynikających m.in. z nieadekwatnego poziomu finansowania kluczowych instrumentów.

W projekcie znalazł się jednak nieco inny zapis. Zgodnie z nowym brzmieniem wspomnianego art. 46a PFRON będzie otrzymywał dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 30 proc. środków zaplanowanych na wykonywanie tego zadania na dany rok.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego