Eksperci z Polski i z zagranicy wzięli udział w III Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej, które odbyło się 5 marca w Warszawie. Gościem specjalnym był minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Wydarzenie zostało objęte patronatem wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz honorowym patronatem ministra zdrowia. Do uczestników konferencji list specjalny skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum zostało zorganizowane przez dr n. med. Beatę Jagielską, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, oraz prof. Zbigniewa Gacionga, przewodniczącego Naukowej Rady Programowej III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

Terapia przyszłości

Medycyna personalizowana jest nowatorskim podejściem do opieki zdrowotnej. Kładzie nacisk na ścisłe współdziałanie diagnostyki i terapii. Tylko precyzyjne metody diagnostyczne pomagają wykryć, co pod względem medycznym rozróżnia pacjentów chorych na tę samą chorobę. A to z kolei pozwala na precyzyjne dopasowywanie leczenia do konkretnych grup pacjentów.

Medycyna personalizowana uwzględnia najbardziej aktualną wiedzę z zakresu mechanizmów komórkowych i molekularnych. Różnicuje zarówno przyczyny, jak i przebieg choroby, biorąc pod uwagę indywidualną, dogłębnie przeanalizowaną charakterystykę pacjentów. Co to oznacza w praktyce? Jak wskazywali uczestnicy konferencji, najlepszym przykładem jest możliwość zapobiegania rozwojowi raka piersi i jajnika u nosicielek mutacji BRCA. Podejście zindywidualizowane do pacjenta pozwala skutecznie leczyć nowotwory piersi u pacjentek z wykrytą nadekspresją czynnika HER2 lub zmieniać metody leczenia chorych na raka płuc z mutacją w genie EGFR czy ALK.

Uczestnicy konferencji podkreślają, że medycyna personalizowana przyczynia się do znacznego zwiększenia skuteczności leczenia onkologicznego. Leki celowane stanowią już ponad 73 proc. leków w leczeniu czerniaka, 51 proc. w raku jelita grubego, 32 proc. w raku piersi i 21 proc. w nowotworach szyi i głowy.

Nie tylko onkologia

Jak wynika z publikacji organizatorów konferencji, w ciągu ostatnich pięciu lat nakłady na medycynę personalizowaną wzrosły niemal o 100 proc. Od 2010 roku ten rynek będzie wart ponad 149 mld dol.

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły

Medycyna personalizowana ma obecnie największe zastosowanie w onkologii. Jednak coraz częściej wykorzystuje się ją w kardiologii, reumatologii, a nawet w takich schorzeniach układu nerwowego jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.

W Polsce medycyna personalizowana staje się coraz bardziej dostępna. Wymusza to podniesienie kwalifikacji przedstawicieli środowiska medycznego i dostosowanie systemu ochrony zdrowia. Odbywające się cyklicznie spotkania polskich i zagranicznych ekspertów, którzy podejmują dyskusję o problemach medycyny personalizowanej, cieszą się coraz większym zainteresowaniem lekarzy, pacjentów, instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

– Forum jest interdyscyplinarną, wielowymiarową przestrzenią, w której krzyżują się punkty widzenia i racje pacjentów i lekarzy oraz instytucji rządowych i administracji publicznej – podkreśla dr Beata Jagielska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowego Forum Mecycyny Personalizowanej – dzięki uniknięciu nieskutecznego sposobu leczenia medycyna personalizowana poprawia również relacje pacjent–lekarz, ponieważ zwiększa zaufanie chorego do leczącej go osoby.

Podczas tegorocznego III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej organizatorzy wprowadzili do programu konferencji nowy, ciekawy element – debatę oksfordzką, w której wzięli udział zaproszeni eksperci. Specjaliści podzielili się na dwie grupy dyskusyjne, które broniły lub atakowały tezę „Czy potrzebujemy medycyny personalizowanej?”. Rolę liderów poszczególnych grup przyjęli: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej, oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.