WWF ostrzega, że niszczenie ekosystemów zwiększa ryzyko przechodzenia na ludzi chorób odzwierzęcych takich jak COVID-19.

Wylesianie i handel dzikimi zwierzętami są odpowiadają w 68 proc. za zmniejszanie się populacji wolno żyjących ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb pomiędzy 1970 a 2016 rokiem - wynika z raportu WWF "Living Planet Report 2020".

Przedstawiciele WWF podkreślają, że największym zagrożeniem dla dzikich zwierząt jest karczowanie lasów i zamienianie obszarów leśnych w grunty rolne w związku z rosnącym popytem na żywność.

Tylko w 2019 roku tropikalne lasy deszczowe na Ziemi miały znikać w tempie jednego boiska do futbolu co sześć sekund - wynika z danych Global Forest Watch.

Raport WWF, przygotowany przez ok. 125 ekspertów, obejmuje blisko 21 tysięcy populacji dziko żyjących zwierząt z niemal 4400 gatunków kręgowców.

Z raportu wynika, że populacje zwierząt żyjących w słodkich wodach zmniejszyły się aż o 84 procent.

Naukowcy alarmują też, że karczowanie lasów jest głównym czynnikiem przenoszenia się na ludzi chorób odzwierzęcych - takich jak COVID-19. Powodem jest zwiększanie się liczby kontaktów między ludźmi a dziko żyjącymi zwierzętami.