Uniejów | Nagrodzona systematyczna działalność na rzecz ochrony środowiska.

Laureatem pierwszej edycji konkursu EKO HESTIA SPA zostało najmłodsze polskie uzdrowisko – Uniejów. Jedyne w Łódzkiem uzdrowisko przekonało komisję konkursową kompleksowym podejściem do zrównoważonego rozwoju. Komisja konkursowa doceniła zarówno realizację od podstaw przedsięwzięcia „Uzdrowisko Termalne Uniejów – w przyjaźni z przyrodą”, jak i systematyczną działalność na rzecz upowszechnienia i wzrostu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. – Doceniliśmy też wykorzystanie wód geotermalnych nie tylko jako atrakcji turystycznej i uzdrowiskowej, ale przede wszystkim elementu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska całej gminy – uzasadnił prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Polsce dr Jan Golba.

Geotermalne źródła wykorzystywane są nie tylko w uzdrowisku, ale i w mieście do ogrzewania. Zimą ogrzewane jest nawet boisko sportowe. – W naszych domach mamy trzy krany, z trzeciego leci ciepła woda ze złóż geotermalnych – zaznacza burmistrz gminy Uniejów Józef Kaczmarek. Burmistrz podkreślił, że jest to jedyne w Polsce uzdrowisko wykorzystujące baseny solankowe. Uniejów ma status uzdrowiska od trzech lat.

Co czwarta gmina

Do konkursu zgłosiło się jedenaście gmin z siedmiu województw: Inowrocław, Nałęczów, Krynica-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Sękowa, Konstancin-Jeziorna, Sopot, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Uniejów, a więc co czwarta z czterdziestu pięciu polskich gmin mających status uzdrowiska.

W ścisłym finale konkursu dla najbardziej proekologicznych polskich uzdrowisk w 2016 roku znalazły się: Busko-Zdrój, Nałęczów, Sopot i Uniejów. – Wszystkie te gminy wykazały się wrażliwością proekologiczną i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jak geotermia, solary i fotowoltaika. Wszystkie pozytywnie zaskoczyły całą komisję. Mogę powiedzieć, że warto jeździć do polskich uzdrowisk, bo w nich jest bezpiecznie, ochrona środowiska jest na najwyższym poziomie, stosowane są najnowsze rozwiązania proekologiczne i tam znajdziemy ludzi, którzy chcą edukować społeczeństwo pod kątem ekologicznym – przekonuje honorowy członek Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP i polski przedstawiciel w Europejskim Związku Uzdrowisk Wojciech Fułek.

W kwalifikacji konkursowej uwzględnione zostały inwestycje i działania proekologiczne oraz projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody, aktywizujące społeczność lokalną, zrealizowane przez uczestników w latach 2010–2015.

Laureat otrzymał nagrodę finansową, ufundowaną przez Grupę ERGO Hestia, w wysokości 100 tys. złotych. Jak zadeklarował burmistrz nagrodzonego uzdrowiska Józef Kaczmarek, zostanie ona przeznaczona na budowęścieżki dydaktycznej na terenach zielonych Uniejowa w ramach kompleksowego programu edukacji ekologicznej.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem osiągnięć i dynamicznego rozwoju Uniejowa na przestrzeni kilku ostatnich lat – podkreślił prezes Grupy ERGO Hestia Piotr M. Śliwicki. – Idea zrównoważonego rozwoju, która przyświecała tym działaniom, jest niezwykle bliska również Grupie ERGO Hestia. Cieszę się, że ta nagroda zasłużenie trafia do miejscowości, która konsekwentnie buduje swoją nową uzdrowiskową tożsamość w oparciu o rozwiązania przyjazne dla lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia. Jeszcze bardziej cieszy mnie deklaracja wykorzystania nagrody na program edukacji ekologicznej i ścieżek dydaktycznych na zielonych terenach Uniejowa – dodał Piotr M. Śliwicki.

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs na 25-lecie

Komisja konkursowa obradowała w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Krynicy-Zdroju. Ogłoszenie laureata I edycji Konkursu EKO HESTIA SPA odbyło się podczas obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna.

Podczas uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera zauważył, że Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP jest jednym z najstarszych ogólnopolskich stowarzyszeń, które powstało tuż po odtworzeniu samorządu.

Konkurs jest wspólną inicjatywą Grupy ERGO Hestia i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Obydwa podmioty obchodzą 25-lecie, a ERGO Hestia jest jedynym ubezpieczycielem w Polsce z siedzibą w uzdrowisku, stąd wspólna inicjatywa. Jedynym fundatorem nagrody w konkursie EKO HESTIA SPA jest Grupa ERGO Hestia. Ubezpieczyciel wspierać będzie w ten sposób najciekawsze proekologiczne inicjatywy członków stowarzyszenia.

– To pierwszy polski konkurs skierowany do polskich uzdrowisk. Celem jest wyłonienie gminy o najlepszych inwestycjach proekologicznych i prowadzącej politykę zrównoważonego rozwoju – podkreśla Wojciech Fułek.

Komisja konkursowa EKO HESTIA SPA składa się z przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Grupy ERGO Hestia oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.            ?

 

Dla społeczeństwa i środowiska

Grupa ERGO Hestia | Harmonijny rozwój w zgodzie ze środowiskiem

Jednym z największych problemów z jakim spotyka się Europa i Polska, z punktu widzenia zdrowia, jest jakość powietrza. Spośród dziesięciu miast z najgorszą jakością powietrza w Europie sześć leży w Polsce. Sytuacja jest szczególnie zła w sezonie jesienno-zimowym. Każdego roku w Polsce umiera 44 tys. osób z powodu niskiej jakości powietrza. Wyraźna jest także zależność liczby poronień od zanieczyszczenia powietrza.

– Jeżeli chcemy poprawić ten stan, musimy wypracować kompromis między rządem, przemysłem i nauką – przekonuje dyrektor generalny programu ONZ Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski. Dodaje, że w ostatnich latach sytuacja poprawiła się o tyle, że przemysł odpowiada za 10 proc. zanieczyszczeń, zaś 80 proc. pochodzi z niskiej jakości kotłów domowych. Pozostałe 10 proc. należy do transportu.

Do zanieczyszczonego powietrza dochodzi kryzys wodny, który grozi Polsce suszą. Stąd istotny jest zrównoważony rozwój, który pozwoli na ochronęśrodowiska przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym.

Jednym z przykładów przedsiębiorców zmierzających do harmonijnego rozwoju jest Grupa ERGO Hestia. Prezes Grupy Piotr M. Śliwicki podkreśla, że wierność zasadom zrównoważonego rozwoju jest jednym z najpoważniejszych zobowiązań ERGO Hestii. – Sztandarowymi projektami w obszarze ekologii mogą być zbudowany w Sopocie Park Hestii, program wspierania rowerzystów, czy jedna z największych w Polsce firmowa flota samochodów o napędzie hybrydowym – wymienia prezes Grupy.

Grupa ERGO Hestia jest także jedynym fundatorem nagrody konkursu Eko Hestia Spa. Działania firmy są wielopłaszczyznowe: wprowadziła carpooling – pracownicy mogą wspólnie przyjeżdżać samochodem i takie auta mają zarezerwowane kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Dla pracowników przyjeżdżających rowerami Grupa wydaje finansowane przez nią obiady. – Prowadzimy 23 ekologiczne i społeczne inicjatywy dla społeczności, klientów, pracowników – wylicza przedstawiciel Grupy ERGO Hestia Mario Zamarripa. – Promujemy w nich artystów m.in. konkursem „Artystyczna Podróż Hestii”. W piętnastu edycjach konkursu wzięło udział 1800 młodych twórców.

Towarzystwo ubezpieczeń powołało ponad dekadę temu Fundację Integralia, która na drodze do aktywizacji zawodowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami i pomaga pracodawcom przygotować się na współpracę z nimi.

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) jest ciekawym projektem powołanym przez ERGO Hestię w 2009 roku, który wypłynął z wniosku, że osobom najciężej poszkodowanym w wypadkach można pomóc w lepszy sposób niż tylko poprzez wypłacanie odszkodowania lub renty. Ta ekspercka i dziś już samodzielna jednostka koncentruje się na pomocy, zapewniając dopasowaną do potrzeb rehabilitację i umożliwiając powrót do zdrowia i aktywności zawodowej. CPOP objęło opieką w sumie sześćset osób w sześćdziesięciu ośrodkach rehabilitacji. Przez sześć lat rehabilitację ukończyło sto osób. ERGO Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce zakupił egzoszkielet, innowacyjne urządzenie do rehabilitacji pacjentów z niedowładem kończyn dolnych.

 

http://media.ergohestia.pl/pr/329648/nagroda-eko-hestia-spa-dotarla-do-uniejowa