Przedstawiamy Państwu najnowszy raport Living Planet Report, który dostarcza dowody naukowe na to, o czym przyroda mo´wiła nam już niejednokrotnie. Możemy w nim przeczytać jak zmieniający się klimat, intensywne rolnictwo, gatunki inwazyjne i brak zrównoważonej działalności człowieka popychają naturalne systemy planety na skraj jej możliwos´ci.

WWF jest jedną z największych na świecie i najbardziej szanowanych niezależnych organizacji ochrony przyrody. Wspierana jest przez ponad 5 milionów osób i posiada globalną sieć działającą  
w ponad 100 krajach na 6 kontynentach. Stosując takie wskaźniki jak Living Planet Index (LPI), wprowadzone przez Zoological Society of London (ZSL), Species Habitat Index (SHI), IUCN Red List Index (RLI) oraz Biodiversity Intactness Index (BII), a także Ograniczenia Planety (Planetary Boundaries) oraz Ślad Ekologiczny (Ecological Footprint) opracowanie ujawnia jednoznaczny, bardzo niepokojący obraz.

– Nauka pokazuje nam smutną rzeczywistość, w jakiej z powodu działalności człowieka znalazły się nasze lasy, oceany oraz rzeki – mówi Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.–Centymetr po centymetrze zanikają naturalnie dzikie tereny, gatunek po gatunku spada liczebność dzikich zwierząt. Tak Ziemia reaguje na ogromny wpływ oraz presję, jaką wywieramy na planetę, podważając istnienie tej „żywej tkanki”, która podtrzymuje funkcjonowanie nas wszystkich oraz przyrody”

Podcinanie gałęzi

Wskaźnik Living Planet Index, który mierzy zmiany w liczebności dzikich gatunków na całym świecie wskazuje, że globalne populacje ryb, ptaków, ssaków, płazów oraz gadów pomiędzy rokiem 1970 a 2014 spadły o średnio 60 proc. Główne zagrożenia zidentyfikowane w raporcie  
są bezpośrednio związane z aktywnością ludzką. Spadek wiąże się z utratą siedlisk oraz degradacją i nadmierną eksploatacją dzikiej przyrody.

– Zaczynając od rzek i lasów deszczowych aż po lasy namorzynowe oraz zbocza gór, nasza praca pokazuje, że na całej planecie liczebność dzikich zwierząt spadła w znaczący sposób od 1970 roku – twierdzi prof. Ken Norris, dyrektor ds. nauki w ZSL (Zoological Society of London). – Statystyki są przerażające, ale nie wszystko jest stracone. Mamy szansę na zaprojektowanie nowej drogi, która pozwoli nam na zrównoważoną koegzystencję z dziką przyrodą, od której zależy nasze istnienie. Nasz raport wyznacza ambitny program zmian. Aby tego dokonać, będziemy potrzebowali zaangażowania i pomocy wszystkich.

W ciągu zaledwie 50 lat straciliśmy około 20 proc. powierzchni leśnej Amazonii. Wystarczyły trzy dziesięciomecia by zniknęła blisko połowa koralowców występujących w płytkich wodach. Jednocześnie szacuje sie?, z˙e 90 proc. wszystkich ptako´w morskich na s´wiecie ma w z˙oła?dkach fragmenty plastiku. Jest to szokująca różnica w stosunku do roku 1960, gdy te szacunki nie przekraczały 5 proc. Od 1950 roku ze s´wiatowych oceano´w połowiono blisko 6 miliardo´w ton ryb i innych owoco´w morza.

 Chociaż Living Planet Report 2018 podkreśla zakres i wpływ działalności ludzkiej na przyrodę, skupia się on również na wycenie znaczenia przyrody w kontekście zdrowia, dobrobytu ludzi, istnienia społeczeństw i gospodarek. W skali globalnej, usługi dostarczane przez przyrodę  
są bowiem warte około 125 bilionów dolarów rocznie. Są to tzw. usługi ekosystemowe takie jak świeże powietrze, czysta woda, żywność, energia, leki oraz inne produkty i surowce.

 – Przyroda po cichu wspierała i napędzała nasze społeczeństwa i gospodarki od wieków. Czyni to do dzisiaj – dodaje Lambertini. – Ludzie brali od przyrody wszystko, co było im potrzebne, nie podejmując żadnych działań mających ochronić Ziemię. Nadszedł czas, w którym zdajemy sobie sprawę, że zdrowa, zrównoważona przyszłość dla wszystkich jest możliwa do spełnienia jedynie na planecie, gdzie przyroda rozwija się, a lasy, oceany i rzeki tętnią różnorodnością i życiem. Musimy szybko przemyśleć w jaki sposób wykorzystujemy i doceniamy przyrodę pod względem kulturowym, ekonomicznym oraz w naszych programach politycznych. Musimy wziąć pod uwagę, że przyroda jest nie tylko piękna i inspirująca, ale przede wszystkim niezbędna. Zarówno my, jak  
i nasza planeta, potrzebujemy teraz nowego, globalnego porozumienia na rzecz przyrody  
oraz ludzi.

Plan działania na rzecz przyrody

Dowody wskazują, że jeśli chcemy zbudować zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich, programy na rzecz środowiska naturalnego oraz rozwoju ludzkości muszą intensywniej współdziałać. Living Planet Report 2018 podkreśla konieczność, przed jaką staje globalna społeczność względem ochrony i przywracania środowiska naturalnego przed krytycznym rokiem 2020. Wówczas oczekiwane będzie podsumowanie postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), Porozumienia z Paryża oraz Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD).

Stan przyrody zależy od nas. WWF wzywa ludzi, firmy oraz rządy do mobilizacji w zakresie zapewnienia kompleksowej umowy ramowej na rzecz przyrody oraz ludzi w ramach CBD. Porozumienie powinno pobudzić działania publiczne, ale również prywatne, w celu ochrony przyrody i przywracania globalnej różnorodności biologicznej. Celem nadrzędnym musi być zahamowanie destrukcyjnych trendów wymienionych w Living Planet Report 2018.

196 państw członkowskich CBD powinno rozważyć podczas listopadowego spotkania na 14. Konferencji Stron CBD w Egipcie, utworzenie, pilnie potrzebnej, skutecznej umowy na rzecz przyrody – podobnej do zawartej na rzecz klimatu w Paryżu.

Konferencja CBD CoP14 skupi światowych przywódców, firmy oraz społeczeństwo obywatelskie  
w celu opracowania ram działania po 2020 roku na rzecz światowej różnorodności biologicznej. Tym samym będzie stanowiła kamień milowy w opracowaniu podstaw dla pilnie potrzebnej globalnej umowy na rzecz przyrody i ludzi.