Z emerytury z art. 184 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0B2D2FA037D3046999DE8CD7AA9204E4?id=172511]ustawy o emeryturach i rentach z FUS[/link] mężczyzna może skorzystać, jeżeli:

– 1 stycznia 1999 r. miał 25 lat (mężczyzna) okresów składkowych i nieskładkowych, w tym odpowiedni staż pracy wymagany do otrzymania wcześniejszej emerytury w jego profesji (zazwyczaj 15 lat),

– ma już odpowiedni wiek wymagany do otrzymania wcześniejszej emerytury w jego profesji (60 lat),

– rozwiąże stosunek pracy (jeśli teraz ubezpieczony jest pracownikiem),

– nie przystąpił do OFE albo wycofa się z niego przy składaniu wniosku o emeryturę.

W chwili ubiegania się o emeryturę nie trzeba pozostawać bez pracy. Warunek rozwiązania umowy o pracę uważa się za spełniony, nawet jeśli zainteresowany ponownie nawiązał go następnego dnia – z tym samym bądź innym pracodawcą.

O podjęciu zatrudnienia trzeba poinformować ZUS, bo dodatkowe zarobki w wypadku wcześniejszego emeryta mogą wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie wypłacanego mu świadczenia. Taki obowiązek ma zarówno pracodawca, jak i pracownik.

[ramka] [b][link=http://www.rp.pl/temat/418484.html]Zobacz cały poradnik[/link][/b][/ramka]