Wydatki na reklamę w sieci po III kwartałach tego roku sięgnęły w Polsce 2,66 mld zł. - W okresie od lipca do września 2014r. telewizja zyskała 9,5 proc. przychodów, tj. 65,7 mln zł, a w ciągu trzech kwartałów 2014 przychody stacji wzrosły o 6,3 proc., tj. niemal 157 mln zł, wliczając w to przychody ze sponsoringu i lokowania produktu. Na ożywienie w reklamie telewizyjnej wpłynęły głównie zwiększone wydatki branży farmaceutycznej, a także sektora handel. Oznaką ożywienia na rynku reklamy telewizyjnej jest również wzrost wydatków na reklamę firm telekomunikacyjnych oraz finansowych – czyli sektorów, które w pozostałych mediach zmniejszyły wydatki reklamowe – podaje Starlink w swoim podsumowaniu.

Cztery największe kanały telewizyjne (TVP1, TVP2, Polsat i TVN) łącznie straciły po trzech kwartałach w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej 3,5 proc. reklamowych wpływów ze spotów oraz 2,6 proc. wpływów z wszystkich forma reklam (czyli po wliczeniu do puli lokowania produktu i sponsoringu). Za to pozostale, mniejsze stacje nadawane w ramach naziemnej telewizji cyfrowej zwiększyły swoje reklamowe wpływy rok do roku o 30 proc. - Udział tych stacji w rynku reklamy telewizyjnej w okresie trzech kwartałów 2014 roku przekroczył już 16,1 proc. wobec niecałych 13,2 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku – podaje Starlink. Jak podają jego analitycy, fragmentaryzacja widowni i wzrosty oglądalności tematycznych stacji dostępnych na multipleksach cyfrowej telewizji naziemnej przyczyniły się tez do spadku liczby GRP w największych czterech kanałach ogólnopolskich o 4,5 proc. (GRP to Gross Rating Points - punkty, w których reklamodawcy mierzą, do ilu odbiorców dotarła dana reklama przy określonej liczbie jej emisji). Pozostałe, mniejsze stacje nadawane na multipleksach przyniosły po trzech kwartałach łącznie o 26,5 proc. więcej GRP niż rok wcześniej. Łącznie w trzech kwartałach 2014 roku liczba tzw. ratingów (GRP) we wszystkich monitorowanych kanałach wzrosła o 5,9 proc.