Dziś, na odroczonej w kwietniu rozprawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok w sprawie z odwołania Agora, wydawcy „Gazety Wyborczej” od decyzji urzędu antymonopolowego zakazującej firmie przejęcia kontroli nad Eurozetem, nadawcą Radia Zet.

SOKiK zmienił decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na korzyść Agory. Według relacji spółki kierowanej przez Bartosza Hojkę, sąd podzielił jej argumentację, że przejęcie nie doprowadzi do nadmiernej koncentracji na rynku radiowym w Polsce i w całości zmienił decyzję UOKiKu.

„Decyzja została przez Sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet” – podała Agora.

„Z przedstawionych dzisiaj ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Sąd, uwzględniając argumenty zawarte w odwołaniu Agory, uznał, że Transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku” – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

UOKiK nie zgadza się na przejęcie Eurozet przez Agorę

Sąd miał też podkreślić, że warunkiem wydania decyzji zakazującej koncentracji jest wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa ograniczenia konkurencji następującego bezpośrednio wskutek koncentracji.

„W ocenie Sądu przedstawione w Decyzji Prezesa UOKiK hipotetyczne scenariusze działań koordynacyjnych przedsiębiorców, mające grozić istotnym ograniczeniem konkurencji, mają charakter spekulatywny i są nie są wysoce prawdopodobne. Zdaniem Sądu nie znajdują one podstaw w ustalonych w toku postępowania dowodowego realiach rynkowych i uwarunkowaniach ekonomicznych” – relacjonuje Agora.

Według spółki, „sąd ustalił, że w toku postępowania dowodowego nie wykazano bezpośredniego wpływu transakcji na taką zmianę uwarunkowań rynkowych, która prowadziłaby do wysokiego prawdopodobieństwa rezygnacji z rywalizacji pomiędzy konkurentami na rzecz wzajemnej koordynacji i cichej zmowy. Przeprowadzone dowody nie potwierdziły również hipotezy o możliwym skutku w postaci marginalizacji konkurentów.

UOKiK nie zgadza się z decyzją sądu i już zapowiedział apelację.

„12 maja sąd wydał wyrok, w którym zmieniając decyzję Prezesa UOKiK zgodził się na koncentrację. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Agora nie będzie mogła przejąć spółki Eurozet” - zastrzega UOKiK w komunikacie.

- Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie SOKiK nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty – mówi zaś w nim Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd nie chciał dodatkowo komentować wyroku sądu. Czeka na pisemne uzasadnienie.

Agora ma obecnie 40 proc. udziałów w Eurozecie. Kupiła je w 2019 roku za 131 mln zł od Czech Media Invest. 60 proc nabyło wówczas SVS Ventures, joint venture spółek Sourcefabric i Media Development Investment Fund, funduszu, który ma mniejszościowy pakiet akcji Agory. Wydawca „GW” zapewnił sobie opcję przejęcia kontroli nad Eurozetem. O zgodę na koncentrację wystąpiła do UOKiKu. Ten w styczniu 2021 r. nie zgodził się, zakazując transakcji.