„Rzeczpospolita" miała dzięki temu najwyższą e-sprzedaż – wynosiła ona według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (pokazujących sprzedaż e-wydań) 11,06 tys. egz. Kolejny był w zestawieniu „Dziennik gazeta Prawna" z wynikiem 10,4 tys. egz. (wzrost r/r o 11,7 proc.), a następne: „Gazeta Wyborcza" (1,87 tys. egz., spadek r/r o 16 proc.) i bulwarowy „Fakt" (215 egz., wzrost rok do roku o 1,4 proc.).

Łączna sprzedaż e-wydań tych tytułów („Super Express" nie ma e-wydań) wynosiła w lipcu 23,56 tys. egz. i była o 10,7 proc. wyższa niż rok wcześniej w tym samym miesiącu. Całkowita sprzedaż pięciu największych ogólnopolskich gazet wynosiła według danych ZKDP (tzw. sprzedaż ogółem) 639,1 tys. egz. i była o 6,9 proc. niższa niż rok wcześniej.