Sprawa związana jest z nieprzedłużeniem umowy Jarosławowi Suchanowi, dotychczasowemu dyrektorowi jednej z najważniejszych instytucji prezentującej sztukę współczesną w Polsce. Suchan był dyrektorem przez 15 lat do 2021 r. Na ponowne powołanie nie wyraził zgody marszałek województwa. łódzkiego. 1 grudnia 2021 r. powierzono Suchanowi pełnienie obowiązków dyrektora, a od kwietnia obowiązki przejął Andrzej Biernacki.

Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów Piotr Rypson przypomniał, że przeciwko decyzji protestowało ponad stu dyrektorów największych muzeów w Europie i Stanach Zjednoczonych.

– Nie była to lewicująca młodzież, tylko szefowie Luwru, Metropolitan, Guggenheima. Ponieśliśmy wizerunkowe straty, nie wiadomo po co – mówił Rypson.

Muzeum Sztuki w Łodzi jest współprowadzone przez ministra kultury i marszałka województwa łódzkiego, który w świecie sztuki nie ma wysokich notowań. Po przejęciu przez Zjednoczoną Prawicę samorządu województwa łódzkiego z dyrekcji w Teatrze im. Jaracza zrezygnował Marcin Hycnar, a zespół protestował przeciwko upolitycznieniu instytucji. Dwie prestiżowe instytucje stały się ofiarą politycznych decyzji.

Wiceminister Sellin poinformował, że komisja konkursowa będzie liczyć 11 osób. Po dwóch wskaże marszałek, zakładowe organizacje związkowe, stowarzyszenia zawodowe lub twórcze i rada muzeum, zaś trzech minister. —j.c.