W komunikacie przeczytać można m.in. że Janusz Stanisław Janowski jest malarzem, teoretykiem i historykiem sztuki, kuratorem, muzykiem jazzowym, doktorem nauk humanistycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od października 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.

W roku 2004 współzakładał Pomorskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Jest redaktorem naczelnym ukazującego się od 2017 roku kwartalnika artystycznego ArsForum, autorem publikacji z zakresu teorii i historii sztuki oraz filozofii.

W latach 2002-2014 był koordynatorem merytorycznym wszystkich projektów artystyczno-wystawienniczych Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku, w latach 2004-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAP, a w latach 2006 – 2014 - Prezesa Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. Jest członkiem ogólnopolskiej Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego.

W latach 2002-2014 był kuratorem gdańskiej Galerii ZPAP, kuratorem ponad stu wystaw, a także wielkich retrospektywnych wystaw laureatów Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego.  Autor aranżacji wystaw Triennale Sztuki Pomorskiej (2013, 2016, 2019) w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

W latach 1983-2005 był aktywny również na scenie muzycznej, m.in. jako członek międzynarodowego zespołu jazzowego European Sextett.