Informują w nim, że „od dłuższego czasu obserwują – z poczuciem bezsilności – stopniową degradację instytucji kluczowej dla ochrony i promocji kultury narodowej”. Obecnemu dyrektorowi prof. Piotrowi Piotrowskiemu zarzucają brak doświadczenia w zarządzaniu tak dużą instytucją kultury. Piszą o otwartym konflikcie nowej dyrekcji z pracownikami merytorycznymi oraz konserwatorami. Obawiają się planów radykalnego ograniczenia konserwacji zabytków i redukcji służb konserwatorskich.

[b][link=http://www.rp.pl/artykul/9131,501205_Kryzys_w_Muzeum_Narodowym.html]Pełna wersja listu[/link][/b]