Już zimą rząd Hiszpanii zapowiedział, że rozważy wprowadzenie zmian, który ułatwią oficjalną zmianę płci. Obecnie w kraju wymaga się od osób transpłciowych dwuletniego leczenia hormonalnego, zanim będą one mogły zmienić płeć w rejestrach administracyjnych. Warunek ten jest krytykowany przez przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Projekt ustawy, który zostanie teraz poddany publicznemu wysłuchaniu przed drugim czytaniem w parlamencie i ostatecznie głosowaniem w izbie niższej, usuwa obecny wymóg dwuletniej terapii.

Aktywiści i rodziny transseksualnych dzieci twierdzą, że ustawa nie idzie wystarczająco daleko, podczas gdy niektóre stowarzyszenia feministyczne sprzeciwiają się jej, twierdząc, że osłabi ona kobiety.