Profesor Ruy Barbosa był jednym z największych propagatorów polskiej niezawisłości w Ameryce Południowej. W czasie obrad II Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Hadze w 1907 r. oficjalnie opowiedział się w imieniu rządu Brazylii za przywróceniem Polsce niepodległości. Podziwiał determinację Polaków w walce o odzyskanie suwerennego państwa. Był osobą zasługującą na miano wielkiego przyjaciela Polski.

Dlatego z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Brazylią 7 maja 2021 r. Grzegorz Hajdarowicz, konsul honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku, w imieniu ambasadora Brazylii w Polsce zwrócił się do J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela oraz Konwentu Godności Honorowych o zgodę na postawienie postumentu wraz z popiersiem Ruya Barbosy na terenie Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Konwent przyjął tę prośbę.

W uroczystości odsłonięcia 40-kilogramowego popiersia z brązu autorstwa Letícii Dornelles udział wzięli m.in. władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciele brazylijskich placówek dyplomatycznych w Polsce z J.E. Ambasadorem Hadilem da Rochą-Vianną i konsulem honorowym Federacyjnej Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku Grzegorzem Hajdarowiczem, konsulowie honorowi oraz dziennikarze.

Po powitaniu gości przez rektora UJ głos zabrał ambasador Brazylii, który – dziękując konsulowi Grzegorzowi Hajdarowiczowi za wspaniałą inicjatywę – nazwał go ,,najbardziej brazylijski Polakiem i najbardziej polskim Brazylijczykiem".

Profesor Ruy Barbosa de Oliveira, znany również pod literackim nazwiskiem Rui Barbosa, był nie tylko wybitnym dyplomatą, znakomitym pisarzem, prawnikiem czy politykiem, ale przede wszystkim wielkim obrońcą praw człowieka. Już w wieku 19 lat wygłosił płomienne przemówienie przeciw niewolnictwu, którym zwrócił uwagę abolicjonistów.

Między innymi dzięki jego postawie niewolnictwo zostało ostatecznie zniesione w 1888 r. przez tzw. Lei Áurea, czyli ustawę nazywaną „złotym prawem". Chociaż Brazylia wyzbyła się procederu handlu ludźmi, pozostały ogromne nierówności społeczne i rasowe. Profesor Ruy Barbosa de Oliveira do końca życia pozostawał bezkompromisowym obrońcą swobód i praw obywatelskich. Jako minister finansów 14 grudnia 1890 r. nakazał zniszczenie rządowych akt dotyczących niewolnictwa.