Harris, przebywająca z wizytą w Azji południowo-wschodniej, zapewniła, że Waszyngton będzie nadal dążył do utrzymania wolnych i otwartych dla żeglugi wód Indo-Pacyfiku.

Wiceprezydent USA w czasie wizyty w Azji odwiedzi też Wietnam, gdzie ma odnieść się do obaw dotyczących roszczeń Chin na Morzu Południowo-Chińskim.

Rejon Morza Południowo-Chińskiego to rejon krzyżujących się roszczeń terytorialnych Chin i innych państw regionu.

Chiny roszczą sobie prawa, w tym regionie, do Wysp Paracelskich i Wysp Spratly.

USA regularnie wysyłają okręty w rejon spornych części Morza Południowo-Chińskiego deklarując, że egzekwują w ten sposób prawo do swobodnej żeglugi po wodach uznawanych przez USA za międzynarodowe.