Barbara i Grzegorz Czerpakowie, bohaterowie najbliższego odcinka polsatowskiego programu „Państwo w państwie", w 1999 r. kupili działkę budowlaną w Dąbrowie Górniczej. Przed transakcją sprawdzili stan prawny nieruchomości. Dokumenty, które uzyskali w miejskim ratuszu, nie budziły wątpliwości.

Rzeczywistość okazała się jednak inna. Podczas prac geodezyjnych przy budowie szamba wyszło na jaw, że przez środek ich działki biegnie magistrala wodociągowa należącą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach (GPW). Instalacja nie była uwzględniona na żadnych mapach geodezyjnych, w dokumentach urzędniczych czy księdze wieczystej.

Odkrycie rury uniemożliwiało państwu Czerpakom postawienie domu. Początkowo udało im się jeszcze uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, ale powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) odmówił wydania pozwolenia na budowę.

Czerpakowie nie zrezygnowali i dom postawili. W 2004 r. PINB nakazał natychmiastową rozbiórkę ścian parteru i ścian fundamentowych budynku. W uzasadnieniu stwierdził, że zagraża on wodociągowi.

Małżonkowie próbowali w tej sprawie dojść do porozumienia z GPW. Bezskutecznie, ponieważ przedsiębiorstwo nie chciało zapłacić za usunięcie rury. Ostatecznie sprawę rozstrzygnął sąd, który nakazał spółce usunięcie magistrali wodociągowej na własny koszt. Po licznych ponagleniach i postanowieniach o wykonaniu wyroku firma w 2012 r. przeprowadziła stosowne prace.

Problem jednak nie zniknął, bo swojej decyzji o nakazie rozbiórki części budynku od trzech lat zmienić nie chce PINB. Co więcej, Czerpakowie mają też zapłacić 35 tys. zł grzywny za to, że nie rozebrali domu. Ich zdaniem przyczyną jest to, że doprowadzili do oskarżenia inspektora przez prokuraturę w sprawie wystawienia dokumentu poświadczającego nieprawdę.