– Zagwarantowaliśmy Cerkwi w Polsce nienaruszalność kultu i praw majątkowych oraz powszechną duszpasterską opiekę – mówił abp Sawa. Uroczystość połączona z 70. urodzinami hierarchy odbywała się w sanktuarium na św. Górce Grabarce (Podlaskie). Uczestniczyło w niej kilkaset osób – duchowni z kraju i zagranicy, przedstawiciele patriarchatu ekumenicznego i władz państwa. Z tej okazji metropolia warszawska wydała księgę „W służbie Bogu i ludziom” – album prezentujący najważniejsze dla Cerkwi wydarzenia ostatniej dekady. Szacuje się, że w Polsce mieszka 600 tys. prawosławnych.

a.m., pap