Nowe wytyczne, które biskupi oficjalnie przyjęli w czerwcu 2014 r. watykańska Kongregacja Nauki Wiary zatwierdziła na początku marca tego roku.

Zakładają one, że biskup może natychmiast zawiesić księdza podejrzanego o molestowanie i rozpocząć postępowanie wyjaśniające. Ofiary molestowania mają otrzymać pomoc duchową, psychologiczną i prawną. Ofiara musi zostać poinformowana o możliwości oraz sposobach złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

Jak informuje biskup Artur Miziński, sekretarz generalny episkopatu w prace nad dokumentem zaangażowani byli prawnicy, psycholodzy, terapeuci. - Były to głównie osoby świeckie, którym jestem winien wielkie podziękowanie - precyzował abp Wojciech Polak, który koordynował wszystkie prace.

Przyjęcie wytycznych nie musi oznaczać, że będą one obowiązywały we wszystkich diecezjach. - Kongregacja Nauki Wiary napisała, że mogą być stosowane, ale nie muszą. Jednak na pewno mogą być pomocą w rozwiązywaniu tego typu problemów. Natomiast biskupi je zatwierdzili i będą je stosowali. To są dokumenty obowiązujące - mówi bp Miziński. - Natomiast one niewiele różnią się od wytycznych obowiązujących w całym Kościele. Nasze są po prostu dopasowane do polskiego prawodawstwa.

- I co ważne okres przedawnienia przypadków molestowania został wydłużony. Jest znacznie dłuższy niż określa to polskie prawo. Przedawnienie jest dopiero po 20 latach od momentu gdy ofiara osiągnie pełnoletność. W niektórych przypadkach może zostać również wydłużony - dodaje o. Adam Żak. - Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że ofiary często potrzebują wiele czasu na to, by przełamać swój lęk i zgłosić przypadek molestowania.

Wszyscy biskupi powołali specjalnych delegatów, którzy będą zajmowali się sprawami molestowania. Mają oni przyjmować zgłoszenia, udzielać pomocy ofiarom i prowadzić postępowania.

Wytyczne episkopatu określają również, że księża będą musieli przechodzić specjalne szkolenia w zakresie prewencji nadużyć seksualnych. - Jako pierwszy tego typu szkolenia uruchomił w swojej diecezji abp Józef Michalik - podkreśla abp Polak. - Wszyscy jego księża są już przeszkoleni, a sam arcybiskup uczestniczył w tych spotkaniach i dzielił się swoimi spostrzeżeniami z innymi biskupami - mówi i dodaje, że w archidiecezji gnieźnieńskiej, która on kieruje szkolenia będą zorganizowane również dla katechetów.

- Dużo już w tym zakresie zrobiliśmy, ale zdajemy sobie sprawę że wciąż jesteśmy na początku drogi - mówi bp Miziński. - Nie chcemy unikać tych tematów, bo ochrona dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów.

- Na pewno nie zaczynamy nowej epoki - podkreśla o. Żak. - Pedofilia jest problemem społecznym i my chcemy się z tym zmierzyć - mówi i dodaje, że planuje uruchomienie specjalnych studiów podyplomowych dla osób, które chciałyby się zajmować prewencją nadużyć seksualnych. - Takiej oferty w tej chwili nie ma i Kościół może w tym zakresie sporo zrobić.

Tak jak informowała wcześniej Rz", dokumenty zostaną opublikowane w półroczniku "Akta Konferencji Episkopatu Polski", który ukaże się po wakacjach.