Materiał partnera: Kongres 590

Wydarzenie otworzył swoim wystąpieniem prezydent RP Andrzej Duda, a drugi dzień rozpoczął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji byli m.in. politolog i futurolog dr George Friedman, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii dr Jacek Bartosiak oraz ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Parag Khanna.

Czas odbudowy i inwestycyjnej ofensywy

– Czeka nas wciąż wiele wyzwań, ale mamy jeden wspólny cel. Chcemy, by Polska była krajem nowoczesnym z dobrą infrastrukturą. Krajem, który jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli. Krajem, który inwestuje w badania, rozwój i nowe technologie. Aby tak było, konieczna jest dobra i przemyślana strategia, która będzie podstawą konsekwentnie realizowanej polityki. Tym bardziej cenne są inicjatywy takie jak Kongres 590. To okazja do dyskusji nad przyszłością, a także do zaprezentowania osiągnięć polskich firm – powiedział w środę 5 maja prezydent Andrzej Duda, otwierając 5. edycję Kongresu 590.

– Kongres 590 to najlepsze miejsce, aby rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może się dalej rozwijać. To tu wykuwały się idee rozwoju naszego kraju. Tutaj też musi toczyć się dyskusja o perspektywach na przyszłość, o nowych inwestycjach, o przełomowych innowacjach – powiedział prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 6 maja. – Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale też pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie roku nastąpi dynamiczne odbicie; już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy – dodał premier.

Polska/świat startujemy

Tegoroczny Kongres 590, który po raz pierwszy odbył się w formule hybrydowej, okazał się sukcesem. W ciągu dwóch dni na trzech scenach ponad 200 prelegentów z kraju i ze świata spotkało się online i na żywo. Transmisje z paneli oglądało łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590, zauważył, jak symboliczne jest hasło tegorocznej edycji kongresu „Polska/świat startujemy", nawiązujące do momentu, w jakim się znaleźliśmy.

– Mamy teraz szansę na nowy start, odrobienie strat po okresie ograniczeń i redukcji, który zaburzył wiele dziedzin i relacje społeczne – powiedział Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590. – Tym bardziej cieszę się, że udało nam się spotkać z większością prelegentów na żywo – dodał prezes Kopoczek.

Pięć kluczowych tematów

5. edycja Kongresu 590 koncentrowała się na pięciu kluczowych dla Polski obszarach: bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii, społeczeństwie, gospodarce, eksporcie i ekspansji gospodarczej oraz infrastrukturze. W trakcie debat rozmawiano m.in. o tym, czym jest patriotyzm gospodarczy, o geopolitycznych perspektywach dla Polski i świata, stosunkach z Azją, tworzeniu nowego koncernu multienergetycznego, bezpieczeństwie polskiego rynku medycznego, rozwoju branży kosmicznej w Polsce i świecie, finansach oraz wielkich inwestycjach infrastrukturalnych. Uwaga ekspertów skupiona była również na kwestiach związanych z polityką energetyczną Polski, Europejskim Zielonym Ładem, dochodzeniem do neutralności klimatycznej oraz morską energetyką wiatrową.

Patriotyzm gospodarczy

Jeden z pierwszych paneli dotyczył patriotyzmu gospodarczego.

Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył, że patriotyzm gospodarczy to cały zestaw działań, które zmierzają do tego, aby wzmocnić naszą, polską, obecność w gospodarce. Podkreślił systematyczną pracę rządu nad odbudową polskiej własności m.in. poprzez repolonizację czy poprzez wspieranie małych i średnich podmiotów gospodarczych przez duże podmioty Skarbu Państwa. Zwrócił również uwagę na zaangażowanie się spółek Skarbu Państwa, np. PGNiG, w innowacyjne polskie firmy i powstawanie startupów, a także w proces konsolidacji w sektorze paliwowym jako przejawy patriotyzmu gospodarczego wzmacniającego polską obecność w gospodarce: – Tworzymy multienergetyczny koncern poprzez połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG. Gdy ten proces się zakończy, powstanie bardzo silny polski podmiot gospodarczy z dominującym kapitałem Skarbu Państwa – wyjaśniał wicepremier. – Planujemy wielomiliardowe inwestycje w sektor energetyczny, żeby zachować naszą podmiotowość i niezależność energetyczną – podsumował minister aktywów państwowych.

Nowy koncern multienergetyczny

Podczas Kongresu 590 giganci paliwowi Orlen i Lotos zapowiedzieli fuzję i stworzenie multienergetycznego koncernu.

Ekspert w obszarze dyrektora wykonawczego ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen Jacek Ciborski ocenił m.in., że pandemia Covid-19 stała się katalizatorem wszystkich zmian, które zachodzą obecnie w wielu branżach, a w szczególności na rynku ropy i gazu. – W ostatniej dekadzie w Europie zostało zamkniętych 30 rafinerii w Europie. Są to często słabsze rafinerie, zlokalizowane na rynkach nadmorskich, gdzie presja konkurencji jest większa. Fuzja Orlenu z Lotosem ma na celu optymalizację działań zamiast konkurowania ze sobą na rynku. Pandemia potwierdziła konieczność integracji tych dwóch podmiotów – powiedział Jacek Ciborski.

Wielkie inwestycje kolejowe kołem zamachowym gospodarki

Spółki Grupy PKP prowadzą obecnie inwestycje na bardzo szeroką skalę, inwestując m.in. w modernizację dworców kolejowych, zakup i modernizację taboru oraz infrastrukturę, a także realizując projekty deweloperskie.

– Pandemia koronawirusa zmieniła sposób funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw i ich otoczenia, dlatego tak ważne przy wychodzeniu z kryzysu gospodarczego są inwestycje. Jako Grupa PKP inwestujemy w dworce, tabor pasażerski i towarowy, terminale oraz inne elementy infrastruktury, napędzając w ten sposób gospodarkę – powiedział prezes Krzysztof Mamiński.

– Do 2030 r. zainwestujemy 19 mld zł w nowoczesny tabor. To w sumie 1000 nowych i zmodernizowanych wagonów, zakup lokomotyw wielosystemowych na 200 km/h, pojazdów push-pull, elektrycznych i hybrydowych zespołów trakcyjnych. Nasz cel to lepszy dostęp do kolei – mówił Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity S.A.

O finansach w dobie pandemii

Wątkiem, który był poruszany w debatach, były również finanse w czasach pandemii.

W trakcie debaty dotyczącej cyberbezpieczeństwa Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA, powiedział: – Pandemia pokazała, jakie są potrzeby społeczeństwa. Nie możemy zamknąć oddziałów, musimy zapewnić obrót gotówki zarówno elektroniczny, jak i fizyczny. Jako instytucja musieliśmy od samego początku stanąć na wysokości zadania. Bardzo duży nacisk położyliśmy na to, aby zadbać o bezpieczeństwo klientów.

Jeden z paneli dotyczył cyfrowego pieniądza i tego, czy stanie się on alternatywą dla pieniędzy fizycznych.

– W chwili obecnej nie zachodzą przesłanki do tego, żeby w Polsce wprowadzać pieniądz cyfrowy – podkreśliła Marta Gajęcka członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. – W okresie pandemii mogliśmy zaobserwować, jak wzrosło zapotrzebowanie na gotówkę. Widać było, że gotówka jest czymś, co daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. Ten wzrost w zeszłym roku wyniósł 35 proc., w związku z czym mamy teraz w obrocie 350 mld zł w gotówce – dodała Gajęcka.

W trakcie kongresu eksperci wielokrotnie podkreślili synergię, która występuje między światem nauki a światem biznesu. Zaprezentowane zostały przykłady innowacyjnych pomysłów realizowanych w różnych ośrodkach badawczych i wdrażanych w przedsiębiorstwach.

Jesienią 6. edycja Kongresu 590

Organizatorzy już zapowiedzieli, że jesienią odbędzie się kolejna edycja wydarzenia.

– Liczymy na to, że w październiku spotkamy się na kongresie zorganizowanym w formule stacjonarnej. Spotkanie na żywo z prelegentami i uczestnikami umożliwi zadbanie o ograniczone pandemią relacje społeczne – zapowiedział Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590.

Nagrania z poszczególnych paneli 5. edycji kongresu można już zobaczyć na stronie www.kongres590.pl i na kanale YouTube Kongresu 590.

Materiał partnera: Kongres 590