Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 388

Strona ukraińska sprecyzowała szczegółowe kryteria, które dzieci mają się na żądanej liście znaleźć.

W piśmie, skierowanym do rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, wicepremier Iryna Wereszczuk wyszczególniła, że chodzi o dzieci do 18 roku życia włącznie, które:

- były obywatelami Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. ,

- przebywają obecnie na okupowanych czasowo terytoriów Ukrainy,

-  zostały wywiezione z czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy na terytorium Rosji.

Maria Lwowa-Biełowa wraz z prezydentem Rosji Władimirem Putinem została uznana przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze za winną nielegalnego wywożenia dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej.