Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 388

 - Umowa dotycząca korytarza zbożowego miała wygasnąć dzisiaj. W wyniku naszych rozmów z obiema stronami zapewniliśmy sobie przedłużenie tej umowy – powiedział Erdogan.

Prezydent Turcji nie sprecyzował, na jak długo umowa została przedłużona.

- Ta umowa, która do tej pory zapewniła wysyłkę 25 milionów ton zboża na światowe rynki z ponad 800 statkami, ma kluczowe znaczenie dla stabilności światowych dostaw żywności - powiedział Erdogan. - Chciałbym podziękować stronie rosyjskiej i ukraińskiej oraz sekretarzowi generalnemu ONZ za ich wysiłki na rzecz ponownego przedłużenia umowy”.

Wicepremier Ukrainy Ołeksandr Kubrakow napisał na Twitterze, że umowa została przedłużona o 120 dni.

Tymczasem rosyjska propagandowa agencja TASS cytuje rzeczniczkę MSZ Marię Zacharową, która mówi o przedłużeniu umowy o 60 dni.

- Powtarzamy raz jeszcze. Rosja zgodziła się przedłużyć umowę o 60 dni - podkreśliła rzeczniczka.

Wcześniej Rosja zgadzała się na odnowienie umowy tylko na 60 dni, czyli połowę okresu obowiązywania poprzedniego okresu odnowienia, podczas gdy Ukraina nalegała na przedłużenie o 120 dni.

Czytaj więcej

Rosja stawia warunki odnowienia umowy zbożowej

Umowa zbożowa została podpisana w lipcu 2022 roku, dzięki pośrednictwu Turcji i ONZ w negocjacjach między Ukrainą i Rosją.