Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 384

Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, popularnie nazywanym Met,  przeklasyfikowało niektóre ze swoich obrazów. Dwóch artystów, niegdyś określanych jako Rosjanie, jest teraz klasyfikowanych jako Ukraińcy, a obraz francuskiego impresjonisty Edgara Degasa został przemianowany z „Rosyjska tancerka” na „Tancerka w ukraińskiej sukience”.

W Met znajdują się prace Ilji Riepina i Archipa Kuindżiego- artystów, których językiem ojczystym był ukraiński i którzy przedstawili wiele ukraińskich scen, choć region ten był w ich czasach częścią Imperium Rosyjskiego.

Riepin, znany dziewiętnastowieczny malarz urodzony na terenach dzisiejszej Ukrainy, w katalogu Met został przemianowany na „Ukraińca, urodzonego w Imperium Rosyjskim”, w mieście Czuhujew,

Jeden z mniej znanych współczesnych Repina, Archip Kuindżi, urodził się w Mariupolu w 1842 roku, kiedy ukraińskie miasto było również częścią Imperium Rosyjskiego, co Met zaznaczyło biogramie artysty. Opis „Czerwonego zachodu słońca nad Dnieprem” Kuindżiego w Met został zaktualizowany i zawiera informację, że „w marcu 2022 r. Muzeum Sztuki w Mariupolu poświęcone sztuce Archipa  Kuindżiego zostało zniszczone podczas rosyjskiego nalotu”.

W odniesieniu do niedawnych zmian, Met przekazało CNN w oświadczeniu, że instytucja „nieustannie bada dzieła w swojej kolekcji, aby określić najbardziej odpowiedni i dokładny sposób ich skatalogowania i prezentacji. Katalogowanie wspomnianych prac zostało zaktualizowane po badaniach przeprowadzonych we współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie".

Kampanię na rzecz ponownego skatalogowania dzieł sztuki prowadzi od miesięcy  Oksana Semenik, dziennikarka i historyczka, według której wiele pozostających w największych muzeach świata dzieł ukraińskich artystów  jest błędnie oznaczonych jako rosyjskie.