Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 250

W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej UAF stwierdzono, że decyzja o złożeniu wniosku została podjęta na posiedzeniu  Komitetu Wykonawczego.

"Biorąc pod uwagę informacje medialne o systematycznych naruszeniach praw człowieka w Iranie, które mogą naruszać zasady i normy Statutu FIFA, biorąc pod uwagę rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231 w sprawie nałożenia sankcji w sprawie Iranu i możliwego zaangażowania tego kraju w militarną agresję Rosji na Ukrainę, zwracamy się do FIFA o rozważenie wykluczenia reprezentacji Iranu z Mistrzostw Świata FIFA 2022” - czytamy w oświadczeniu.

W komunikacie prasowym UFA wezwał również FIFA i UEFA do podjęcia „pilnych środków” przeciwko Rosyjskiemu Związkowi Piłki Nożnej „w postaci wykluczenia członkostwa z FIFA i UEFA”.