Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 222

Traktaty skierował do Dumy po ich podpisaniu prezydent Rosji, Władimir Putin. Putin ogłosił aneksję okupowanych ukraińskich obwodów 30 września.

Interfax podaje, że granice anektowanych obwodów są "określone przez ich granice w dniu tworzenia i w dniu przyjęcia do Federacji Rosyjskiej zgodnie z porozumieniami o przyjęciu nowych podmiotów do Federacji Rosyjskiej". Jednocześnie - jak czytamy - zgodnie z traktatami granice separatystycznych republik w Donbasie i obwodów chersońskiego i zaporoskiego "przylegające do terytorium obcego państwa, stają się granicami Federacji Rosyjskiej". 

1 stycznia 2026 roku - dopiero tego dnia anektowane przez Rosję ukraińskie obwody mają stać się pełnoprawnymi podmiotami Federacji Rosyjskiej

Jednocześnie traktaty stanowią, że od dnia przyjęcia nowych podmiotów do Federacji Rosyjskiej, obywatele Ukrainy albo osoby bezpaństwowe mające prawo stałego pobytu na anektowanych terytoriach, są uznawane za obywateli Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem osób, które - w ciągu miesiąca od dnia aneksji - wyrażą wolę zachowania obecnego obywatelstwa lub zachowania statusu bezpaństwowca.

Czytaj więcej

Ukraina wyzwoliła dwie miejscowości w obwodzie chersońskim

Traktaty wyznaczają też datę przyjęcia nowych podmiotów do Federacji Rosyjskiej na dzień 1 stycznia 2026 roku - do tego czasu trwać będzie okres przejściowy, służący integracji anektowanych ziem z rosyjskim systemem gospodarczym, finansowym i prawnym.

Interfax podaje też, że wybory władz lokalnych na anektowanych terenach odbędą się w drugą niedzielę września 2023 roku.

Do tego czasu anektowanymi obwodami administrować mają osoby wskazane przez prezydenta Rosji.

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy mówił, że przyjęcie do Federacji Rosyjskiej okupowanych ukraińskich ziem "uratuje miliony żyć" zagrożonych przez "kryminalny reżim w Kijowie". 

Anektowania okupowanych przez Rosję części Ukrainy nie uznaje ani Ukraina, ani społeczność międzynarodowa.