Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 176

"Politico" zaznacza, że lipiec był pierwszym miesiącem od lutego, gdy Rosja dokonała agresji na Ukrainę, gdy Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy ani Polska nie zawarły z Ukrainą żadnego porozumienia ws. dostaw broni. Takie wnioski płyną z danych Kiel Institute for the World Economy, który monitoruje pomoc wojskową przekazywaną Ukrainie.

Jak pisze "Politico" dane te są sygnałem, że mimo historycznego zwrotu w europejskiej polityce obronnej - pomoc wojskowa dla Ukrainy może słabnąć w czasie, gdy Kijów przygotowuje się do kluczowej kontrofensywy na południu kraju, której celem ma być m.in. wyzwolenie Chersonia.

Pomimo że wojna wchodzi w kluczową fazę, nowych inicjatyw pomocowych jest coraz mniej

Christoph Trebesch, ekspert z Kiel Institute for the World Economy

Christoph Trebesch, który stoi na czele zespołu śledzącego wsparcie militarne dla Ukrainy mówi, że dane zebrane przez ekspertów z Kiel Institute for the World Economy wskazują, iż pomoc wojskowa dużych europejskich państw dla Ukrainy słabnie od końca kwietnia.

Czytaj więcej

Nieoficjalnie: USA popierają ukraińskie ataki na Krymie. "Krym to Ukraina"

- Pomimo że wojna wchodzi w kluczową fazę, nowych inicjatyw pomocowych jest coraz mniej - zauważa.

Trebesch przekonuje, że państwa Europy powinny postrzegać wojnę na Ukrainie jako ostrzejszy kryzys niż kryzys gospodarczy w strefie euro czy pandemia koronawirusa - w przypadku obu tych kryzysów Europa przeznaczyła na walkę z ich skutkami setki miliardów euro.

- Kiedy porównamy szybkość z jaką sięgano (wówczas) po książeczki czekowe i ilość przeznaczonych środków, to, co oferuje się Ukrainie, to niewiele - podkreśla.