Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 164

Ewakuacja jest obowiązkowa, zapowiedział ją ukraiński rząd. Sztabem Koordynacyjnym ds. ewakuacji z obwodu donieckiego kieruje wicepremier Iryna Wereszczuk.

Ministerstwo poinformowało, że w pierwszym tygodniu akcji z obwodu donieckiego wysiedlono 2 tys. obywateli Ukrainy. To przede wszystkim kobiety, dzieci, osoby starsze i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

"Niektórzy mieszkańcy ewakuują się nawet ze swoimi zwierzętami domowymi" - informuje resort.

Ministerstwo podało, że udało się sprowadzić do Ukrainy rodzinę z Charkowa z małymi dziećmi, która została nielegalnie wywieziona na Syberię.

"Wrócili do domu dzięki staraniom zespołu Ministerstwa Reintegracji i osobiście wicepremier Iryny Wierieszczuk" - informuje ministerstwo. W sumie na Ukrainę wróciło dotąd 50 dzieci nielegalnie wywiezionych do Federacji Rosyjskiej

Ponadto ukraiński rząd   przyjął opracowane przez zespół Ministerstwa Reintegracji projekty ustaw, które określają, jakie działania mieszkańców terytoriów tymczasowo okupowanych nie są uznawane za kolaborację. Projekty ustaw są kierowane do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą.