Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 27 krajów Unii Europejskiej zamroziło posiadane przez nich mienie Rosjan.

Już w marcu UE utworzyła specjalną grupę roboczą w celu poprawy koordynacji między państwami członkowskimi w zakresie regularnej wymiany informacji o rosyjskich aktywach.

W wyniku prac grupy znacznie wzrosła kwota zamrożonych aktywów, która może nadal rosnąć, jeśli niektóre kraje poprawią wymianę informacji.

Ukraina zbiera również informacje o aktywach Rosjan, które znajdują się w UE i pracuje nad przekazywaniem zweryfikowanych danych do krajów partnerskich.

Każdy, kto ma informacje o majątku sankcjonowanych Rosjan, a także tych, którzy wspierają wojnę na Ukrainie, może je zgłosić, na życzenie – anonimowo. W tym celu powstał portal "War & Sanctions".