W okresie stanu wojennego, zgodnie z dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 24 lutego 2022 r. nr 64/2022 „O wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie”, obywatele Ukrainy płci męskiej w wieku od 18 lat a 60 mają zakaz opuszczania kraju. Stan wojenny został przedłużony do 23 sierpnia.

W projekcie ustawy, który wpłynął do rady Najwyższej, praw do opuszczenia kraju zostają rozszerzone o mężczyzn, którzy mają troje małoletnich dzieci lub dwoje dzieci poniżej 14 roku życia, mężczyzn z 1 dzieckiem do lat 14 i ciężarną żoną oraz mężczyzn z 1 dzieckiem poniżej 3 roku życia.

Autorzy projektu proponują też dopuszczenie wyjazdu mężczyzn, którzy mają umowy o pracę, kontrakty sportowe w innych krajach, oficjalne potwierdzenie z innych krajów dotyczące zatrudnienia lub umowy z klientami z innych krajów na 1 rok lub dłużej w celu świadczenia usług IT lub konsultacji, lub tych, którzy mają firmy zarejestrowane za granicą.