Frołowa mówiła w rozmowie ze Sky News, że chociaż sytuacja jej kraju jest trudna i codziennie giną ukraińscy żołnierze, to jednak morale ukraińskich żołnierzy pozostaje "dość wysokie".

- Jest w nich silna wola, by wygrać tę wojnę i nie ma wątpliwości na Ukrainie co do tego, kto będzie zwycięzcą - dodała.

Frołowa stwierdziła też, że przyznanie przez UE Ukrainie statusu państwa-kandydata będzie "polityczną deklaracją, że Ukraina uważana jest za europejski naród".

Czytaj więcej

Litwa chce niemieckiej brygady na swoim terytorium

- Rozumiemy, że to nie będzie członkostwo, że mamy przed sobą długi okres, by wdrożyć wymagania, ale dla nas jest to ważne z moralnego punktu widzenia - mówiła Frołowa pytana o kwestię przyznania Ukrainie statusu państwa-kandydata do UE.

Na pytanie o perspektywę członkostwa Ukrainy w NATO, Frołowa odparła, że jest to "trudna sprawa", ponieważ kraj jest obecnie w stanie wojny.

Nie ma wątpliwości na Ukrainie co do tego, kto będzie zwycięzcą wojny

Alina Frołowa, była wiceminister obrony Ukrainy

Jednakże po wojnie - jak dodała - Ukraina będzie w stanie "wnieść wiele do bezpieczeństwa Europy", dzięki dużemu, doświadczeniu bojowemu, zdobytemu na polu walki.