Zełenski swoim dekretem nałożył bezterminowe sankcje na prezydenta Rosji Władimira Putina, rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa, premiera Rosji Michaiła Miszustina i prawie wszystkich członków rosyjskiego rządu. W sumie ukarano 35 osób.

Dekret wchodzi w życie w czwartek. Środki przeciwko wszystkim sankcjonowanym obejmują 18 ograniczeń, w tym zamrożenie aktywów, ograniczenie handlu i zakaz wjazdu na Ukrainę.

Czytaj więcej

Dmitrij Pieskow: Izolacja Rosji jest niemożliwa

Zełenski nałożył też sankcje na 236 rosyjskich uniwersytetów i 261 ich rektorów. Wśród uczelni, które zostały objęte sankcjami, jest m.in. Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. M. W. Łomonosowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna czy Pierwszy Moskiewski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.M. Sieczenowa.

Sankcje wobec uczelni obejmują zaprzestanie wymiany kulturalnej, współpracy naukowej, kontaktów edukacyjnych i sportowych. Restrykcje, którymi objęto rektorów, dotyczą blokady ich majątku na terytorium Ukrainy, wstrzymanie realizacji zobowiązań finansowych, pozbawienie ukraińskich nagród państwowych, zakaz nabywania działek i szereg innych ograniczeń.

Rosja nie nałożyła jeszcze sankcji na Zełenskiego.