Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował o rozpoczęciu prac nad budową największego centrum rehabilitacji w Europie.

10 czerwca odbędzie się wielka konferencja darczyńców, podczas której zostaną ustalone szczegóły finansowania i realizacji planu budowy.

Sadowy podkreślił, że projekt powstaje we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, ale do współdziałania zaproszeni są wszyscy chętni.

Mer powiedział, że tylko w lwowskich szpitalach leczy się obecnie ponad 1000 rannych ofiar rosyjskiej agresji, a po zakończeniu wojny tysiące obywateli Ukrainy będzie potrzebowało rehabilitacji - psychologicznej, fizycznej, nowoczesnych, wysokiej jakości protez i implantów.

Ośrodek będzie nosił nazwę "Niezniszczalny".