Wielkość pakietu finansowego nie jest jeszcze ustalona, ale dwóch urzędników znających kulisy debaty na ten temat stwierdziło, że spodziewają się, iż środki te zaspokoją potrzeby finansowe Ukrainy na blisko dwa miesiące. W większości mają to być pożyczki.

Czytaj więcej

Litwa: jest życie bez gazu z Rosji. LNG z USA zaspokaja popyt

Trzeci rozmówca Reutera powiedział, że środki dla Ukrainy będą pochodzić z budżetu Unii oraz z budżetów państw członkowskich. Tym samym urzędnik zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom jakoby UE chciała pozyskać te pieniądze poprzez emisję obligacji.

MFW oszacował w kwietniu, że Ukraina potrzebuje ok. 5 mld dolarów miesięcznie przez co najmniej trzy miesiące, aby uniknąć nagłego załamania finansowego spowodowanego inwazją Rosji.

Skala wsparcia UE dla Ukrainy będzie zależeć od tego jakie środki przekażą Ukrainie państwa grupy G7

Szefowa MFW, Kristalina Georgiewa apelowała, aby środki te trafiały od darczyńców na Ukrainę raczej jako granty, niż pożyczki.

Skala wsparcia UE dla Ukrainy będzie zależeć od tego jakie środki przekażą Ukrainie państwa grupy G7. Spotkanie ministrów finansów państw tej grupy przewidziane jest na drugą połowę tygodnia.