- Ukraina to miejsce zbrodni. Jesteśmy tutaj, ponieważ mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że popełniane są przestępstwa podlegające jurysdykcji MTK. Musimy przebić się przez mgłę wojny, aby dotrzeć do prawdy - powiedział w Buczy prokurator Khan.

Khan spotkał się w Kijowie z ukraińską prokurator generalną Iryną Wenediktową, w celu uzgodnienia współpracy w niezależnym śledztwie Trybunału.

Khan i Wenediktowa zgodzili się, że wspólnym ich celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich winnych zbrodni popełnionych podczas wojny w Ukrainie.

"Głosy osób dotkniętych domniemanymi przestępstwami muszą być w centrum naszej pracy nad ustaleniem prawdy. Ocaleni i rodziny ofiar będą pełnoprawnymi partnerami w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz wymierzenia sprawiedliwości" - napisał Khan po wizycie w Borodziance.