Przeglądarka Chrome: Jak zalogować się za pomocą zapisanego hasła

Po wejściu na stronę z formularzem do logowania, na której wcześniej zapisaliśmy w przeglądarce Chrome nasz login i hasło, formularz wypełni się automatycznie jeśli zapisaliśmy tylko jeden login i odpowiadające mu hasło.

Jeśli na danej stronie zapisaliśmy w pamięci przeglądarki kilka loginów i haseł, wówczas klikając w pole "login" do wypełnienia wybieramy odpowiedni login. Po jego wybraniu pole hasło wypełni się automatycznie zapisanym wcześniej dla danego loginu hasłem.

Przeglądarka Chrome: Jak wyświetlić, edytować lub usunąć zapisane hasła

Po otwarciu przeglądarki Chrome wybieramy znajdujący się w prawym górnym rogu okna przeglądarki profil, a następnie klikamy w ikonę "Hasła" (oznaczoną symbolem klucza).

Po kliknięciu w ikonę hasła na ekranie pojawi nam się lista witryn obok których znajdują się zakryte czarnymi kropkami zapisane hasła. Aby je podejrzeć klikamy w symbol oka (Pokaż hasło). Jeśli nasz komputer jest zabezpieczony PIN-em w tym momencie musimy wprowadzić ten PIN.

Zapisane hasło możemy z tego poziomu edytować klikając w ikonę "Więcej" (oznaczoną trzema kropkami ustawionymi w pionie) i wybierając opcję "Edytuj hasło".

Z tego samego poziomu możemy usunąć hasło wybierając opcję "Usuń".

Jeśli chcemy wyeksportować zapisane hasła wówczas na prawo od sekcji „Zapisane hasła” klikamy w ikonę "Więcej", po czym wybieramy opcję "Eksportuj hasła".

Czytaj więcej

Google rozpoczyna bitwę o rynek gier. Atak z chmury

Przeglądarka Chrome: Włączanie i wyłączanie zapisanych haseł

Po otwarciu przeglądarki Chrome wybieramy znajdujący się w prawym górnym rogu okna przeglądarki profil, a następnie klikamy w ikonę "Hasła" (oznaczoną symbolem klucza). Nad zapisanymi hasłami mamy opcję "Proponuj zapisywanie haseł". Domyślnie jest ona włączona, ale z tego poziomu możemy ją swobodnie włączać i wyłączać.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Przeglądarka Chrome: Automatyczne logowanie się

Pod opcją "Proponuj zapisywanie haseł" możemy włączyć lub wyłączyć opcję „Automatyczne logowanie”. Wybranie tej opcji sprawi, że na dowolnych stronach i w aplikacjach, w których dane logowania zostały zapisane przy użyciu funkcji „Automatyczne logowanie”, nie musimy potwierdzać swojej nazwy użytkownika ani hasła przy kolejnym wejściu na daną stronę bądź aplikację.