Fiskus potwierdza, że nie każda gratyfikacja przekazana pracownikowi powinna być opodatkowana. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy spełnia kryteria określone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń ze stosunku pracy. Jeśli nie, pracownik nie uzyskuje przychodu. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj także: Zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników - gratyfikacja dla przedsiębiorcy, płatnika

Wystąpiła o nią spółka, która działa w globalnej grupie firm i zajmuje się dystrybucją oraz serwisem ich produktów. Wzorem przedsiębiorstw z innych krajów chce uhonorować pracowników, którym urodziło się dziecko. Planuje dawać im wyprawki, które zostaną sfinansowane ze środków obrotowych firmy (nie ma w niej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Spółka podkreśla, że wyprawka nie jest elementem wynagrodzenia i nie wiąże się z umową o pracę. Ma być to jednorazowy gest, forma gratulacji z okazji narodzin dziecka.

Czy obdarowani pracownicy uzyskają przychód, od którego trzeba potrącić zaliczkę na podatek?

Spółka twierdzi, że nie. Powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13). Określono w nim, jakie kryteria muszą być spełnione, aby zakwalifikować przekazywane pracownikowi świadczenie jako jego przychód ze stosunku pracy.

Po pierwsze, musi z niego korzystać dobrowolnie, bez żadnego przymusu ze strony firmy. Po drugie, powinno przynieść mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnie. Po czwarte, przekazane świadczenie musi być w interesie pracownika, a nie pracodawcy.

Spółka podkreśliła, że obdarowanie pracowników okolicznościowymi upominkami leży w jej interesie. Zależy jej bowiem na utrzymaniu dobrej atmosfery w pracy oraz dobrym wizerunku, jako firmy prorodzinnej, co w przyszłości będzie bodźcem do dalszej efektywnej pracy. Zdaniem spółki przyznanie prezentu nie powoduje też uniknięcia wydatku przez pracownika. Twierdzi, że samodzielnie by go nie kupił. U pracownika nie pojawia się więc korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku.

Co na to fiskus? Potwierdził, że wyprawka nie jest nieodpłatnym świadczeniem ze stosunku pracy. Pracownik nie uzyskuje przychodu, a spółka nie musi potrącać większej zaliczki na podatek od jego wynagrodzenia.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

numer interpretacji: 0113-KDIPT2-3. 4011.388.2018. 3.MS