Zakłada tak przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ordynacji podatkowej oraz ustawy o opłacie skarbowej, który ma uprościć składanie deklaracji podatkowych online.

Obecnie zainteresowani muszą najpierw zawiadomić urząd skarbowy o zamiarze rozliczenia przez Internet, składając papierowy druk ZAW-E1. Następnie osoba upoważniona składa drogą elektroniczną oświadczenie na druku ZAW-E2 i czeka na potwierdzenie ZAS-E.

W projekcie doprecyzowano, że deklaracje składane przez Internet mogą być podpisane także przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo oraz zawiadomienie o jego odwołaniu podatnik lub płatnik będzie musiał złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego. Minister finansów określi w rozporządzeniu wzór pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o jego odwołaniu. Uproszczenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, by skorzystali z niego podatnicy składający przez Internet deklaracje za 2008 r.

Od początku 2009 r. można składać online w sumie ponad 80 różnych deklaracji.