Rząd przyjął nowelizację prawa autorskiego. Tantiemy dla twórców i prawo wydawców prasy

Rząd ogłosił przyjęcie projektu zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Artyści mogą spodziewać się tantiem, zaś wydawcy prasy i dziennikarze - opłat, przyznawanych im za korzystanie z ich tekstów.

Publikacja: 15.05.2024 07:43

Rząd przyjął nowelizację prawa autorskiego. Tantiemy dla twórców i prawo wydawców prasy

Foto: Adobe Stock

We wtorek 14 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie, którego przedmiotem były trzy procedowane przez Radę Ministrów projekty. Jednym z nich, przyjętym ostatecznie przez rząd, był projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowi to kolejny krok długiego, ciągnącego się procesu dostosowywania polskiego prawa autorskiego do regulacji prawa unijnego, m.in. dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. dyrektywa DSM). Co dokładnie zakłada przyjęty przez rząd projekt?

Czytaj więcej

Nowelizacja prawa autorskiego. Sztuczna inteligencja wraca do łask

Tantiemy dla twórców w nowelizacji prawa autorskiego

Projekt zakłada przede wszystkim dwie duże zmiany.

Dzięki nowym przepisom, twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w Internecie. Wprowadzone zostanie także nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych. Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej.

Komunikat rządu z 14 maja 2024 roku

Prawo do tantiem obejmować ma twórców i wykonawców utworów audiowizualnych (np. autorów scenariuszy, reżyserów, aktorów) oraz wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych (np. piosenkarzy). Przysługiwać im będzie ono w sytuacji, gdy ich utwory będą udostępniane publicznie w taki sposób, by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym — czyli m.in. w portalach i serwisach internetowych. Wypłata tantiem będzie się różnić w zależności od rodzaju utworu.

Tantiemy z utworu audiowizualnego twórca otrzyma za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, zaś z wykonań muzycznych — wedle uznania autora: poprzez OZZ, inną organizację lub bezpośrednio.

Nowelizacja prawa autorskiego: prawo wydawców prasy i inne zmiany

Z kolei prawo wydawców prasy, skierowane m.in. do właścicieli internetowych portali informacyjnych, zapewnia im wyłączność eksploatacji online ich publikacji prasowych przez platformy internetowe (tzw. dostawców usług społeczeństwa informatycznego). Za korzystanie z tego prawa przez inne podmioty przysługiwać będzie wydawcom opłata, której 50% trafiać będzie do autorów konkretnych tekstów.

Nowe rozwiązanie wzmocni profesjonalne wydawnictwa i redakcje, które najczęściej dostarczają odbiorcom wiarygodne i rzetelne informacje.

Komunikat rządu z 14 maja 2024 roku

Kolejne rozwiązania mają ułatwić udzielanie licencji na utwory, wykorzystywane w programach radiowych i telewizyjnych. Wprowadzone zostaną także nowe zasady odpowiedzialności platform internetowych za treści, udostępniane w nich przez użytkowników — m.in. konieczne będzie, w ramach publikowania treści przez użytkownika na portalu, uzyskanie przez platformę licencji na dany utwór. 

Dalsze ułatwienia dotyczyć mają korzystania z utworów niedostępnych w handlu, a znajdujących się na stałe w zbiorach instytucji dziedzictwa kulturowego. Ponadto, twórcy i wykonawcy będą mieli prawo do otrzymywania "regularnych informacji o sposobie eksploatacji ich praw oraz uzyskiwanych z tego tytułu przychodach".

Projekt, przyjęty przez rząd, trafić powinien w najbliższym czasie do Sejmu.

Czytaj więcej

Jan Skoumal: Gazety walczą ze sztuczną inteligencją, a Polska w lesie

We wtorek 14 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie, którego przedmiotem były trzy procedowane przez Radę Ministrów projekty. Jednym z nich, przyjętym ostatecznie przez rząd, był projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowi to kolejny krok długiego, ciągnącego się procesu dostosowywania polskiego prawa autorskiego do regulacji prawa unijnego, m.in. dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. dyrektywa DSM). Co dokładnie zakłada przyjęty przez rząd projekt?

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie