Carrefour w opublikowanym właśnie sprawozdaniu finansowym na giełdzie w Paryżu podał, że w trzecim kwartale w Polsce zanotował 499 mln euro przychodów ze sprzedaży. To wynik 0,9 proc. wyższy niż w tym okresie przed rokiem, w tzw. ujęciu like for like, czyli nie uwzględniając zmian w liczbie nowych placówek. Na poziomie organicznym wzrost sprzedaży wynosi 1,7 proc. zaś przy stałym poziomie kursów walutowych wzrost wynosi już tylko 0,1 proc. co pokazuje skale ich wahań w tym okresie. Ogółem wraz ze sprzedażą paliw wzrost sprzedaży wynosi 2, a 9 proc. rdr co jest efektem również drożejących paliw.

Ogółem francuska grupa zanotowała niemal 20,5 mld euro sprzedaży w tym okresie - organicznie 0,3 proc. więcej niż przed rokiem.

W Polsce w porównaniu do sprzedaży z 2019 r. jest ona już 0,9 proc. wyższa, zaś cała grupa zanotowała wzrost w tym ujęciu 0,8 proc. Po trzech kwartałach 2021 r. sprzedaż w Polsce organicznie jest już 2,6 proc. wyższa niż przed rokiem, zaś like for like 1,8 proc.

Carrefour w ostatnim kwartale powinien zanotować pozytywny efekt uruchomienia sklepów także w niedziele niehandlowe, co jest efektem uzyskania statusu placówki pocztowej. Rok temu sklepy były w niemal wszystkie niedziele zamknięte. To ułatwienie dla firm handlowych zniknie w połowie stycznia, kiedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o niedzielnym handlu i placówki pocztowe w większości stracą prawo do pracy w niedzielę.