Elisabetta Falcetti: Nowa strategia EBOiR-u dla Polski tuż-tuż

Zielona transformacja, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie siły i odporności polskiej gospodarki to nasze priorytety w Polsce – mówi Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę i kraje bałtyckie.

Publikacja: 17.05.2024 04:30

Elisabetta Falcetti: Nowa strategia EBOiR-u dla Polski tuż-tuż

Foto: rp.pl

W nadchodzących dniach Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosi strategię krajową dla Polski na lata 2024–2029. Ma być ona jeszcze przedmiotem komentarzy i konsultacji. Czego możemy się spodziewać po tej strategii?

Rzeczywiście przygotowujemy nową strategię dla Polski. Ten proces wciąż trwa. W najbliższych dniach nastąpi publikacja projektu strategii, a więc dokumentu jeszcze przed jego ostateczną akceptacją przez radę Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Spodziewamy się, że finalna akceptacja strategii nastąpi w lipcu. Strategia EBOiR-u dla kraju to dokument, w którym wytyczamy priorytety operacyjne dla EBOiR-u w danym państwie, dyskutując o nich z rządem, ale też wskazując obszary, w których widzimy największe luki w kontekście reform strukturalnych i potrzeb inwestycyjnych.

I jakie są główne priorytety dla EBOiR-u w Polsce?

Wskazujemy trzy priorytety operacyjne. Pierwszy to wspieranie transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Wiemy, że potrzeby w tym obszarze w zakresie inwestycji są ogromne. Jesteśmy jednak gotowi, aby je wesprzeć, po pierwsze, poprzez przyspieszenie pozyskiwania energii odnawialnej. Jesteśmy gotowi finansować takie projekty i już od zeszłego roku finansujemy pierwszy projekt farmy wiatrowej offshore na Morzu Bałtyckim. Jesteśmy gotowi kontynuować projekty energii odnawialnej nie tylko typu offshore, ale także onshore. Jesteśmy też świadomi, że należy inwestować w sieć, aby móc rozmieścić więcej źródeł energii odnawialnej.

Czytaj więcej

Prognozy gospodarcze dla UE: wraca koniunktura, ale ryzyko pozostaje

Przestarzała i nieodpowiadająca obecnym potrzebom sieć to ogromny problem w Polsce.

Mówi się, że inwestując 1 euro w źródła energii odnawialnej, trzeba jednocześnie zainwestować 0,5 euro w sieć. Potwierdzamy, że w Polsce musi być znacznie więcej połączeń z siecią, aby mogli dołączyć do niej prywatni deweloperzy (odnawialnych źródeł energii – red.). To absolutna konieczność i jesteśmy gotowi, aby finansować takie przedsięwzięcia. Drugi aspekt dotyczący procesu zielonej transformacji to dekarbonizacja twardych dualnych sektorów, takich jak np. chemiczny, a są przecież i sektory rozproszone, które nadal w 80 proc. opierają się na węglu, który jak wiemy, musi być wycofany. Trzeci obszar naszego zainteresowania w kontekście zielonej transformacji to efektywność, wydajność zasobów energii. To m.in. inwestycje w gospodarkę obiegu zamkniętego. Akurat nie ma tu mowy o łatwej wysokiej stopie zwrotu, szczególnie jeśli popatrzymy na wysokie ceny energii. Tak więc zielona transformacja to pierwszy, najważniejszy priorytet.

A kolejne dwa?

Drugi to innowacyjne przedsiębiorstwa. Chodzi o to, aby poprawić ich konkurencyjność, i nie tylko na rynku polskim, ale także poza nim, jeśli firmy będą chciały inwestować za granicą. Na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wiele słyszeliśmy o bardzo niskiej stopie inwestycji w Polsce w ujęciu procentowym do produktu krajowego brutto. Także dlatego chcemy stymulować te inwestycje, jak również wykorzystać kanał płynności systemu bankowego w kierunku realnej gospodarki. Koncentrujemy się również na transformacji cyfrowej, która jest bardzo ważna dla banku.

Czytaj więcej

Euro w Polsce. Czy prezes NBP ma rację? Zapytaliśmy ekspertów

Wreszcie trzeci priorytet to wzmocnienie siły i odporności polskiej gospodarki. I w tym przypadku patrzymy na trzy główne obszary. Pierwszy to oczywiście bezpieczeństwo energetyczne. Sądzę, że wojna w Ukrainie uwypukliła potrzebę większej niezależności w tym zakresie. Polska osiągnęła niemały sukces w odcinaniu się od zasobów i dostaw z Rosji, ale musimy zrobić więcej. Drugi obszar to wspieranie odporności systemu finansowo-bankowego. Wiemy, że wielkie korporacje są sprawnie obsługiwane przez lokalne banki komercyjne, ale jeśli spojrzymy poza kredyty, szczególnie na sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz na alternatywne źródła finansowania pozabankowego, to okazuje się, że jest jeszcze duże pole do rozwoju i wiele do zrobienia. Dlatego w EBOiR-ze wspieramy rozwój ekosystemu kapitału prywatnego (ang. private equity). Inwestujemy w Polsce w największe fundusze private equity. Zajmujemy się również rynkiem venture capital, ponieważ jest to miejsce, gdzie powstają i rosną innowacje. Trzeci obszar w zakresie wspierania odporności to zarządzanie. Nie tylko w zakresie tradycyjnego corporate governance, ale również w zakresie zarządzania środowiskowego, aby przedsiębiorstwa osiągały cele i adaptowały się do europejskich standardów w zakresie ESG zarówno podczas działania operacyjnego, jak i potem raportowania niefinansowego. Nasze mechanizmy są do dyspozycji naszych klientów, tak aby wspierać ich praktyki w obszarze ESG.

Była pani jedną z mówczyń podczas panelu o sektorze bankowym na EKG w Katowicach. Jak ocenia pani stan polskiego sektora bankowego?

To bardzo dobrze rozwinięty sektor. Odporny. Myślę, że już to ostatnio udowodnił pomimo kilku interwencji regulacyjnych w przeszłości. Jednocześnie jest całkiem skomplikowany. Jeśli zaś porównam polski system bankowy do innych krajów, w których też działamy, to niewątpliwie jest on w dobrej kondycji. Wyzwanie, które obserwowaliśmy już w przeszłości, to duża płynność i jak ją ukierunkować, wykorzystać w realnej gospodarce, aby finansować inwestycje, o których mówiliśmy wcześniej, szczególnie w zakresie transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

Przedstawiła pani priorytety odnośnie do polskiej gospodarki, a jakie instrumenty finansowe posłużą ich realizacji?

Oferujemy całe spektrum instrumentów finansowych. Naszym tradycyjnym źródłem utrzymania jest finansowanie projektów i finansowanie przedsiębiorstw, ale działamy również jako główny inwestor na rynkach transakcji kapitałowych. Pomogliśmy systemowi bankowemu zbudować bufory kapitałowe, które były potrzebne ze względów regulacyjnych. Zrobiliśmy to poprzez udział i inwestowanie jako główny inwestor w lokalne, ale i międzynarodowe agencje. Oferujemy też finansowanie typu mezzanine i equity. Jesteśmy również partnerem wdrażającym gwarancje Invest EU. Możemy je oferować naszym klientom, w szczególności gdy wspieramy zielone i innowacyjne projekty wymagające pewnych zachęt. Przykładem mogą być łańcuchy wartości przy produkcji aut elektrycznych czy projekty związane z wodorem, które są bardziej ryzykowne. Wtedy staramy się stosować takie gwarancje.

Elisabetta Falcetti

Dyrektor regionalną Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę i kraje bałtyckie. Przed dołączeniem do zespołu EBOiR w Warszawie we wrześniu 2021 r. wcześniej również pracowała w tej instytucji jako dyrektor. Kierowała też zespołem ekonomistów sektorowych analizujących wpływ inwestycji i wsparcia EBOiR. Była też członkiem komitetu inwestycyjnego EBOiR. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Stopień doktorski otrzymała zarówno na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie, jak i w London School of Economics. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na: międzynarodowej ekonomii walutowej, kwestiach zarządzania długiem, ekonomii rozwoju i transformacji oraz infrastrukturze i wzroście. ∑

W nadchodzących dniach Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosi strategię krajową dla Polski na lata 2024–2029. Ma być ona jeszcze przedmiotem komentarzy i konsultacji. Czego możemy się spodziewać po tej strategii?

Rzeczywiście przygotowujemy nową strategię dla Polski. Ten proces wciąż trwa. W najbliższych dniach nastąpi publikacja projektu strategii, a więc dokumentu jeszcze przed jego ostateczną akceptacją przez radę Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Spodziewamy się, że finalna akceptacja strategii nastąpi w lipcu. Strategia EBOiR-u dla kraju to dokument, w którym wytyczamy priorytety operacyjne dla EBOiR-u w danym państwie, dyskutując o nich z rządem, ale też wskazując obszary, w których widzimy największe luki w kontekście reform strukturalnych i potrzeb inwestycyjnych.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Zatwierdzona pierwsza transza pomocy MFW dla Argentyny
Gospodarka
G7 uderza w rosyjskie surowce: na celowniku ropa i flota cieni
Gospodarka
Niemcy blokują 14 pakiet sankcji wobec Rosji. Berlin stał się „nowym Budapesztem”
Gospodarka
Rosja zawiesza handel dolarami i euro. Sankcje biją mocniej w rosyjską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Gospodarka
James C.F. Huang: Polski biznes musi mocniej promować się na Tajwanie
Gospodarka
Przedterminowe wybory we Francji. Szok w kołach gospodarczych i na rynkach w Europie