Taki scenariusz zapisano w prognozie międzynarodowej agencji ratingowej Fitch Ratings: „ Przewidujemy na te rok jedną wypłatę z MFW w wysokości 0,7 mld dolarów. Z innych źródeł Ukraina dostanie 1,5 mld dolarów. Zakładamy też większą od zaplanowanej emisję euroobligacji - na poziomie 1,4 mld dol. oraz redukcję rezerw budżetowych o 0,2 proc. PKB" - głosi komunikat Fitch.

Agencja zwraca uwagę, że wykonanie postanowień pierwszego etapu programu pomocowego jest zagrożone. „W szczególności parlamentowi będzie trudno przyjąć ustawę o zwalczaniu korupcji i reformie sądownictwa. Wcześniejsze działania MFW w tych obszarach były po części odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy z IV kwartału 2020 r., które ograniczyło uprawnienia Krajowej Agencji Antykorupcyjnej i zniosło odpowiedzialność karną za fałszywe oświadczenia majątkowe. Widzimy nieco mniejsze ryzyko realizacji drugiego istotnego nowego wymogu umowy stand-by. To znaczy zniesienia grudniowego ograniczenia podwyżek cen gazu "- czytamy w prognozie.

Większy nacisk na Kijów do spełnienia warunków funduszu pojawi się w drugiej połowie roku, co wiąże się z koniecznością realizacji zobowiązań dłużnych państwa we wrześniu w kwocie 2,2 mld dol., A także z gwałtownym wzrostem potrzeby finansowania budżetu pod koniec roku.

„Fundusze rządowe w wysokości 3 miliardów dolarów (1,8 miliarda dolarów w walucie obcej), łatwiejszy harmonogram spłat na najbliższe sześć miesięcy i dostępna płynność krajowa zapewniają pewną przestrzeń na finansowanie" - ocenia Fitch.

W czerwcu 2020 r rada dyrektorów MFW przyjęła 18-miesięczny program stand-by dla Ukrainy z finansowaniem w wysokości 3,6 mld SDR (około 5 mld dol.), który ma pomóc Ukrainie przezwyciężyć skutki pandemii COVID-19.

Pierwszą transzę kredytu MFW w ramach nowego programu współpracy w wysokości 2,1 mld dol. Ukraina dostała w czerwcu 2020. Pod koniec listopada ministerstwo finansów zapowiedziało pomyślne zakończenie negocjacji z MFW w sprawie głównych parametrów projektu budżetu państwa na 2021 r., Było to jednym z głównych warunków rozpoczęcia pierwszej rewizji stand-by program wspólnie z MFW dla Ukrainy.

11 stycznia 2021 r. misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego wznowiła na Ukrainie prace nad rewizją programu stand-by. Prace trwały do 12 lutego. Misja zakończyła się bez decyzji o zmianie programu.