Inwestycje te przyczyniły się do wzrostu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, pojawienia się nowoczesnych technologii, rozwoju przedsiębiorstw, usprawnienia procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw, poprawy produktywności firm i ich pracowników, podwyżek płac i spadku bezrobocia, a w konsekwencji wzrostu PKB Polski - podkreślają autorzy opracowania.

Jak zauważył podczas prezentacji raportu główny ekonomista Polityka Insight Adam Czerniak, PKB Polski dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w 2015 r. było o 15,6 proc. wyższe, niż gdyby żadne inwestycje nie napłynęły.

- Gdyby nie to, to Polska byłaby na poziomie PKB per capita zbliżonym do Kazachstanu - zaznaczył.

Z inwestycji korzysta także budżet

Czerniak wskazał również, że z bezpośrednich inwestycji zagranicznych korzysta także budżet państwa. Powiedział, że jedna trzecia dochodów z CIT w Polsce pochodzi właśnie od międzynarodowych korporacji.

W 2015 r. według raportu największym inwestorem zagranicznym w Polsce były Niemcy (19,1 proc. ogółu inwestycji), potem USA (10,9 proc.) i Francja (10,8 proc.). Za nimi uplasowały się m.in. Wielka Brytania (6,2 proc.), Włochy (5,7 proc.) oraz kraje Skandynawii (5,3 proc.).

75 proc. aktywów zagranicznych inwestorów w Polsce (534,2 mld zł) to udziały w kapitale, w tym reinwestowane zyski. Pozostałe 25 proc. (177,9 mld) to inwestycje w instrumenty dłużne, takie jak kredyty handlowe i pożyczki.

Zagraniczne przedsiębiorstwa inwestują w Polsce głównie w firmy przemysłowe, finansowe i handlowe. W 2015 roku blisko jedna trzecia bezpośrednich inwestycji zagranicznych ulokowana była w przemyśle (ponad 229 mld zł), z czego najwięcej w firmach motoryzacyjnych i przetwórstwa spożywczego (po 44 mld zł), a dalej w produkcji maszyn i innych wyrobów z metali oraz w branży petrochemicznej (po 41 mld zł).

W sektorze finansowym inwestorzy ulokowali 134 mld zł, a w handlu 108 mld zł. Autorzy raportu wskazują, że w handlu jednak działa najwięcej firm z kapitałem zagranicznym, co wynika m.in. z rozdrobnienia branży i powoływania spółek zależnych, koncentrujących się na sprzedaży towarów produkowanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Raport "Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczy" Polityka Insight opracowała z inicjatywy 14 międzynarodowych izb gospodarczych.