Wnioski z raportu zostaną wykorzystane do dyskusji nt. inicjatywy utworzenia Unii Rynków Kapitałowych. Ma to być także karta przetargowa w dyskusji z regulatorem.

W dobie swobodnego przepływu kapitału i w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym musimy zintensyfikować działania podnoszące konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Powinniśmy dostosować nasze prawo i standardy do tych, które obowiązują na bardziej dojrzałych rynkach, by umożliwić zastosowanie najlepszych światowych praktyk. Liczę, że wnioski płynące z raportu staną się kanwą do merytorycznej dyskusji i przyczynią się do konkretnych działań. Skorzysta na tym zarówno polska gospodarka, jak i wszyscy uczestnicy krajowego rynku kapitałowego – mówi Paweł Tamborski, prezes GPW.

- Bardzo cieszymy się, że prowadzimy to ważne przedsięwzięcie wspólnie z GPW. Ten projekt wpisuje się ściśle w cele strategii krajowej EBOR dla Polski, która określa rozwój rynków kapitałowych jako główny filar programu dla instytucji finansowych. Ponadto projekt pomoże Bankowi w realizacji ambitnej inicjatywy w zakresie lokalnej waluty i lokalnych rynków kapitałowych, wspierającej rozwój infrastruktury rynku – dodaje Grzegorz Zieliński, dyrektor EBOR na Polskę.