Pierwsze półrocze zakończone bardzo dobrym finiszem

Takich wyników funduszy, jak po pierwszych sześciu miesiącach tego roku, klienci TFI pewnie życzyliby sobie zawsze. Trzeba było mieć wyjątkowego pecha, by nie zarobić, nawet przy ograniczonym ryzyku.

Publikacja: 05.07.2023 03:00

Pierwsze półrocze zakończone bardzo dobrym finiszem

Foto: Fotorzepa/ Grzegorz Psujek

Tylko w dwóch z ponad 20 głównych kategorii funduszy średnie stopy zwrotu po I połowie roku są pod kreską. Zdecydowana większość notuje w tym okresie zwyżki, często przekraczające 10 proc.

Czerwiec był dla większości inwestorów zwieńczeniem udanego półrocza. Na czoło wysunęły się fundusze akcji polskich – wynika z danych Analizy.pl. Portfele szerokiego rynku wypracowały przeciętnie po 6,6 proc., z kolei produkty celujące w małe i średnie spółki – o 0,8 pkt proc. mniej, co zapewniło im drugie miejsce na liście. Dla porównania, WIG w poprzednim miesiącu urósł o 8 proc., natomiast WIG20 – o 8,76 proc. mWIG40 zyskał z kolei 6,6 proc., zaś sWIG80 – jedynie 3,38 proc. Warto zatem odnotować siłę funduszy indeksowych na tle rynku. Najwyższy wynik wśród funduszy akcji polskich wypracował Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ i było to 8,8 proc. W czołówce znalazły się też inne fundusze indeksowe. Podobnie w grupie portfeli małych i średnich firm wysokie noty dostał Beta ETF mWIG40TR, choć tu liderem był Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek przed Uniqa Akcji Małych i Średnich Spółek. Z obu grup najmocniejszym funduszem w I półroczu był Allianz Spółek Dywidendowych, który zarobił 27,4 proc.

Czytaj więcej

4 małe spółki giełdowe z dużym potencjałem

W ubiegłym miesiącu na wysokie stopy zwrotu mogli liczyć także posiadacze jednostek funduszy dłużnych. Rentowność papierów skarbowych głównie spadała (ceny rosły), a w przypadku polskich obligacji dziesięcioletnich wskaźnik ten spadł w pobliże 5,7 proc., czyli tegorocznych dołków. W nieco szerszym terminie widać, że krajowy rynek długu zachowuje się od kilku miesięcy bardzo spokojnie, a rentowność papierów dziesięcioletnich oscyluje wokół 6 proc., przy czym szczyty oprocentowania (dołki cen) wypadają coraz niżej (wyżej). To oczywiście dobra informacja dla inwestorów. A przypomnijmy, że w tym roku jest to najchętniej wybierana klasa aktywów przez klientów TFI.

Co ciekawe, nieco inna sytuacja jest na rynkach bazowych, co można tłumaczyć nieco inną retoryką banków centralnych. O ile od połowy zeszłego miesiąca na krajowym rynku obserwowaliśmy spadki rentowności, o tyle w USA wskaźnik ten praktycznie stał w miejscu, a w ostatnich dniach nawet wybił się do góry, przełamując pułap 3,8 proc.

Czytaj więcej

Giełda pustoszeje. Planowane zdjęcie Ciechu przez Kulczyka to czubek góry lodowej

Na zniżki dochodowości obligacji w czerwcu najlepiej zareagowały portfele papierów długoterminowych, gdzie przeciętne zyski za zeszły miesiąc grubo przekroczyły 1 proc. Fundusze obligacji krótkoterminowych (uniwersalnych i skarbowych) z kolei zarobiły po 0,6 proc., a portfele papierów korporacyjnych – 0,8 proc.

Solidne stopy zwrotu wypracowały w zeszłym miesiącu także fundusze łączące zalety akcji i obligacji. Co ciekawe, dwie grupy funduszy mieszanych (zrównoważonych oraz aktywnej alokacji) wskoczyły w czerwcu do pierwszej piątki. Dzięki ponad 4-proc. stopom zwrotu produkty te wyszły powyżej 10-proc. zwyżek od początku roku.

Najsilniejszymi funduszami pierwszych sześciu miesięcy byli liderzy czerwca, czyli portfele akcji polskich.

Tylko w dwóch z ponad 20 głównych kategorii funduszy średnie stopy zwrotu po I połowie roku są pod kreską. Zdecydowana większość notuje w tym okresie zwyżki, często przekraczające 10 proc.

Czerwiec był dla większości inwestorów zwieńczeniem udanego półrocza. Na czoło wysunęły się fundusze akcji polskich – wynika z danych Analizy.pl. Portfele szerokiego rynku wypracowały przeciętnie po 6,6 proc., z kolei produkty celujące w małe i średnie spółki – o 0,8 pkt proc. mniej, co zapewniło im drugie miejsce na liście. Dla porównania, WIG w poprzednim miesiącu urósł o 8 proc., natomiast WIG20 – o 8,76 proc. mWIG40 zyskał z kolei 6,6 proc., zaś sWIG80 – jedynie 3,38 proc. Warto zatem odnotować siłę funduszy indeksowych na tle rynku. Najwyższy wynik wśród funduszy akcji polskich wypracował Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ i było to 8,8 proc. W czołówce znalazły się też inne fundusze indeksowe. Podobnie w grupie portfeli małych i średnich firm wysokie noty dostał Beta ETF mWIG40TR, choć tu liderem był Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek przed Uniqa Akcji Małych i Średnich Spółek. Z obu grup najmocniejszym funduszem w I półroczu był Allianz Spółek Dywidendowych, który zarobił 27,4 proc.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Giełda
Indeks strachu i chciwości mówi: na rynkach akcji panuje „ekstremalny strach”
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Giełda
Pozytywne zaskoczenia firm z GPW
Giełda
Walka biur maklerskich na prowizje
Giełda
Otwarcie w Europie w słabszych nastrojach
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Giełda
Byki na GPW próbują wyprowadzić kontrę
Giełda
Znów czerwono na GPW. Powolne osuwanie w kierunku 1900 pkt