Zakup ormiańskiej giełdy ma kosztować GPW łącznie około 9,6 mln zł. Pierwsza transza, wynosząca około 5,5 mln została zapłacona we wtorek, po tym jak Bank Centralny Armenii wydał zgodę na transakcję przejęcia pakietu większościowego w AMX. Druga transza, wynosząca około 4,1 mln zł ma zostać zapłacona „pod warunkiem zakończenia wszystkich postępowań, których stroną jest AMX, a które zostały określone w umowie nabycia akcji”.

GPW w czerwcu podpisała umowę z Bankiem Centralnym Armenii o zakupie większościowego pakietu akcji giełdy w Erywaniu.