Az 71 proc. (netto) ankietowanych menedżerów spodziewa się poprawy koniunktury gospodarczej na świecie w 2014 r. wobec 67 proc. w listopadzie 2013 r. i 40 proc. rok wcześniej.  Jednocześnie 41 proc. liczy na poprawę zysków firm wobec 11 proc. przed rokiem.

To bycze nastawienie widoczne jest już w portfelach zarządzających. 54 proc. netto zarządzających mówi, że przeważają udział akcji. W listopadowej ankiecie odsetek ten wynosił 52 proc.

Aż 83 proc. ankietowanych menedżerów uważa, że największym beneficjentem szybszego wzrostu gospodarczego  będą akcje firm ze strefy euro, a przeważa je 43 proc. zarządzających.  Euroland jest już ich faworytem czwarty miesiąc z kolei.

To zdecydowana zmiana sytuacji w porównaniu z oczekiwaniami sprzed roku, kiedy to zaledwie 2 proc. ankietowanych spodziewało się silniejszego wzrostu gospodarczego w tym regionie. , a 7 proc. przyznało się do przeważania akcji tamtejszych korporacji w swoich portfelach.

Jednak nie jest jasne, jak długo ten przypływ ciepłych uczuć do strefy euro może potrwać. Bank of America -Merrill Lynch obawia się negatywnych skutków nadmiernej koncentracji zarządzających na eurolandzie,  ale, jak przyznaje,  szczytów tamtejsze indeksy giełdowe jeszcze nie osiągnęły.

„Wprawdzie jeszcze 15 proc. netto ankietowanych uważa, że akcje europejskie są tanie w stosunku do amerykańskich, ale Europa pod tym względem nie jest już tak atrakcyjna jak na początku tego roku" - napisali analitycy Bank of America - Merrill Lynch.